Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Devolve

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Verb (used with object)

to transfer or delegate (a duty, responsibility, etc.) to or upon another; pass on.
Obsolete . to cause to roll downward.

Verb (used without object)

to be transferred or passed on from one to another
The responsibility devolved on me.
Archaic . to roll or flow downward.

Synonyms

verb
pass

Các từ tiếp theo

 • Devonian

  geology . noting or pertaining to a period of the paleozoic era, 405 to 345 million years ago, characterized by the dominance of fishes and the advent...
 • Devote

  to give up or appropriate to or concentrate on a particular pursuit, occupation, purpose, cause, etc., to appropriate by or as if by a vow; set apart or...
 • Devoted

  zealous or ardent in attachment, loyalty, or affection, adjective, adjective, a devoted friend ., apathetic , disloyal , inconstant , neglectful , negligent...
 • Devotedly

  zealous or ardent in attachment, loyalty, or affection, a devoted friend .
 • Devotee

  a person who is greatly devoted to something., a person who is extremely devoted to a religion; a follower., an enthusiastic follower or fan, noun, noun,...
 • Devotion

  profound dedication; consecration., earnest attachment to a cause, person, etc., an assignment or appropriation to any purpose, cause, etc., often, devotions....
 • Devotional

  characterized by devotion., used in devotions, often, devotionals. a short religious service., adjective, devotional prayers ., pious , reverential , holy...
 • Devotionally

  characterized by devotion., used in devotions, often, devotionals. a short religious service., devotional prayers .
 • Devour

  to swallow or eat up hungrily, voraciously, or ravenously., to consume destructively, recklessly, or wantonly, to engulf or swallow up., to take in greedily...
 • Devouring

  (often followed by 'for') ardently or excessively desirous; "avid for adventure"; "an avid ambition to succeed"; "fierce devouring affection"; "the esurient...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Cars

1.980 lượt xem

The City

26 lượt xem

Kitchen verbs

307 lượt xem

Bikes

726 lượt xem

Sports Verbs

168 lượt xem

Math

2.090 lượt xem

The Baby's Room

1.413 lượt xem
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 23/11/22 05:18:52
  Syrian national who cut a bloody path through the ranks in Afghanistan for the past decade before settling back here. cứu, câu lày trong ngữ cảnh quân đội đang làm 1 nhiệm vụ và trước câu này là nhắc tới 1 người, họ còn nói là "người của chúng ta" mang quốc tịch syrian, đến đoạn who cut a bloody path through làm em ko hiểu gì, cứu =))
  Xem thêm 1 bình luận
  • dienh
   1 · 29/11/22 10:33:57
  • PBD
   0 · 29/11/22 04:00:06
   • Mèo Hồi Giáo
    Trả lời · 30/11/22 09:30:42
 • 22/11/22 03:02:41
  hello sờ lô ly
  Huy Quang đã thích điều này
  • Bói Bói
   0 · 23/11/22 08:59:16
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:04:25
  • Huy Quang
   0 · 23/11/22 10:13:47
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:11:44
 • 21/11/22 10:23:31
  But he's still the apple of my eye. Of everyone's eye. More like the apple of everybody's whole face. Câu này trong ngữ cảnh đang nhắc đến con của người nói, mà em ko biết dịch sao ạ?
  Xem thêm 1 bình luận
  • Sáu que Tre
   1 · 21/11/22 12:54:41
  • Bói Bói
   2 · 23/11/22 09:02:01
 • 19/11/22 07:26:57
  Belted-bias-ply tire nghĩa của câu này là dì v ạ
 • 18/11/22 08:31:08
  Hello Rừng. Have a nice day.
  Bear Yoopies đã thích điều này
  • Sáu que Tre
   0 · 18/11/22 11:06:19
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:11
  • Huy Quang
   0 · 18/11/22 12:21:06
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:41
 • 16/11/22 01:38:12
  Let people in situations breathe. câu này dịch sao ạ?
  • Bói Bói
   1 · 18/11/22 08:25:08
Loading...
Top