Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Gop

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Noun

the younger of two major political parties in the United States; GOP is an acronym for grand old party[syn: Republican Party ]

Các từ tiếp theo

 • Gopher

  any of several ground squirrels of the genus citellus, of the prairie regions of north america., pocket gopher., gopher tortoise., gopher snake., ( initial...
 • Gordian

  pertaining to gordius, ancient king of phrygia, who tied a knot ( the gordian knot) that, according to prophecy, was to be undone only by the person who...
 • Gordian knot

  pertaining to gordius, ancient king of phrygia, who tied a knot ( the gordian knot) that, according to prophecy, was to be undone only by the person who...
 • Gore

  blood that is shed, esp. when clotted., murder, bloodshed, violence, etc., noun, verb, that horror movie had too much gore ., blood , carnage , slaughter,...
 • Gorge

  a narrow cleft with steep, rocky walls, esp. one through which a stream runs., a small canyon., a gluttonous meal., something that is swallowed; contents...
 • Gorgeous

  splendid or sumptuous in appearance, coloring, etc.; magnificent, informal . extremely good, enjoyable, or pleasant, adjective, adjective, a gorgeous gown...
 • Gorgeousness

  splendid or sumptuous in appearance, coloring, etc.; magnificent, informal . extremely good, enjoyable, or pleasant, noun, a gorgeous gown ; a gorgeous...
 • Gorget

  a patch on the throat of a bird or other animal, distinguished by its color, texture, etc., a piece of armor for the throat., a crescent-shaped ornament...
 • Gorging

  a narrow cleft with steep, rocky walls, esp. one through which a stream runs., a small canyon., a gluttonous meal., something that is swallowed; contents...
 • Gorgon

  classical mythology . any of three sister monsters commonly represented as having snakes for hair, wings, brazen claws, and eyes that turned anyone looking...
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 23/11/22 05:18:52
  Syrian national who cut a bloody path through the ranks in Afghanistan for the past decade before settling back here. cứu, câu lày trong ngữ cảnh quân đội đang làm 1 nhiệm vụ và trước câu này là nhắc tới 1 người, họ còn nói là "người của chúng ta" mang quốc tịch syrian, đến đoạn who cut a bloody path through làm em ko hiểu gì, cứu =))
  Xem thêm 1 bình luận
  • dienh
   1 · 29/11/22 10:33:57
  • PBD
   0 · 29/11/22 04:00:06
   • Mèo Hồi Giáo
    Trả lời · 30/11/22 09:30:42
 • 22/11/22 03:02:41
  hello sờ lô ly
  Huy Quang đã thích điều này
  • Bói Bói
   0 · 23/11/22 08:59:16
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:04:25
  • Huy Quang
   0 · 23/11/22 10:13:47
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:11:44
 • 21/11/22 10:23:31
  But he's still the apple of my eye. Of everyone's eye. More like the apple of everybody's whole face. Câu này trong ngữ cảnh đang nhắc đến con của người nói, mà em ko biết dịch sao ạ?
  Xem thêm 1 bình luận
  • Sáu que Tre
   1 · 21/11/22 12:54:41
  • Bói Bói
   2 · 23/11/22 09:02:01
 • 19/11/22 07:26:57
  Belted-bias-ply tire nghĩa của câu này là dì v ạ
 • 18/11/22 08:31:08
  Hello Rừng. Have a nice day.
  Bear Yoopies đã thích điều này
  • Sáu que Tre
   0 · 18/11/22 11:06:19
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:11
  • Huy Quang
   0 · 18/11/22 12:21:06
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:41
 • 16/11/22 01:38:12
  Let people in situations breathe. câu này dịch sao ạ?
  • Bói Bói
   1 · 18/11/22 08:25:08
Loading...
Top