Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Half-blooded

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Adjective

having parents of two different breeds, races, or the like.

Xem thêm các từ khác

 • Half-bred

  having only one parent that is purebred; half-blooded. used of animals., (of animals) having only one purebred parent[syn: half-blooded ], imperfectly...
 • Half-breed

  the offspring of parents of different racial origin, esp. the offspring of an american indian and a white person of european heritage., of or pertaining...
 • Half-brother

  a brother who has only one parent in common with you[syn: stepbrother ]
 • Half-caste

  a person of mixed race., a person of mixed european and hindu or european and muslim parentage., a person descended from parents of different social strata.,...
 • Half-cock

  to set the hammer of (a firearm) at half cock.
 • Half-cocked

  (of a firearm) at the position of half cock., lacking mature consideration or enough preparation; ill-considered or ill-prepared; half-baked. ?, go...
 • Half-dozen

  one half of a dozen; six., considering six as a unit; consisting of six.
 • Half-hearted

  feeling or showing little interest or enthusiasm; "a halfhearted effort"; "gave only lukewarm support to the candidate"[syn: halfhearted ], lacking...
 • Half-holiday

  a holiday limited to half a working day or half an academic day.
 • Half-hourly

  occurring ever half hour, every thirty minutes, every half hour
 • Half-length

  something that is only half a full length or height, esp. a portrait that shows only the upper half of the body, including the hands., of half the complete...
 • Half-life

  physics . the time required for one half the atoms of a given amount of a radioactive substance to disintegrate., pharmacology . the time required for...
 • Half-line

  ray ( def. 7b ) .
 • Half-mast

  a position approximately halfway between the top of a mast, staff, etc., and its base., to place (a flag) at half-mast, as a mark of respect for the dead...
 • Half-mile

  a half of a mile (0.8 kilometer)., a race of half a mile., measuring or running half a mile.
 • Half-moon

  the moon when, at either quadrature, half its disk is illuminated., the phase of the moon at this time., something having the shape of a half-moon or crescent.,...
 • Half-pay

  reduced wage paid to someone who is not working full time
 • Half-pound

  a unit of weight equal to 8 ounces avoirdupois (0.227 kilogram) or 6 ounces troy or apothecaries' weight (0.187 kilogram).
 • Half-price

  for half the price; "she bought it half-price during the sale"
 • Half-round

  semicircular in cross section, as a molding or piece of type., anything that is semicircular in cross section., printing . a curved stereotype plate.
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/05/24 02:10:33
  Mọi người cho mình hỏi: typology of people trong đoạn này là gì thế nhỉ: The establishment of a typology of people, property and economic activities affected by the project, the pre-assessment of relocation schemes, compensation budgets for losses, and the establishment of suitable proposals for the restoration of the economic activities of affected persons;
  Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
  bolttuthan đã thích điều này
  • rungvn
   0 · 03/06/24 01:20:04
 • 01/02/24 09:10:20
  Rừng ít người vô nhỉ, nhưng trong bài viết của em thống kê thì lượng view đọc bài lúc nào R cũng đứng đầu á, thậm chí còn kéo dài liên tục, đều đặn ^^ Lạ nhỉ
  Huy Quang, Bear Yoopies2 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 3 bình luận
  • Ngocmai94ent
   1 · 24/04/24 08:11:15
  • Thienn89_tender
   0 · 26/05/24 10:27:33
 • 26/12/23 03:32:46
  Đọc chơi bài viết mới của em cho chuyến đi thiện nguyện với Nhóm CNYT giữa tháng 12/2023 này. Mới phần 1, em sẽ viết tiếp phần 2 ạ (to be continued) https://discover.hubpages.com/travel/book-trips-lai-chau-vietnam-chu-nhat-yeu-thuong-part-1
  Tây Tây, Huy Quang1 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 2 bình luận
 • 05/01/24 12:56:26
  Hế lô thần dân cũ của R
  hanhdang đã thích điều này
  Xem thêm 7 bình luận
  • Mèo Méo Meo
   0 · 15/01/24 09:06:03
   4 câu trả lời trước
   • Mèo Méo Meo
    Trả lời · 1 · 19/01/24 11:34:27
  • Bear Yoopies
   0 · 20/01/24 09:12:20
 • 19/08/23 05:15:59
  Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không
  • Bói Bói
   0 · 05/09/23 09:19:35
   4 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:52:18
  • Huy Quang
   0 · 15/09/23 09:01:56
   2 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:46:42
Loading...
Top