Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Các từ tiếp theo

 • Inexpensive

  not expensive; not high in price; costing little., adjective, adjective, costly , dear , expensive , high-cost , high-priced, bargain , budget , buy ,...
 • Inexpensiveness

  not expensive; not high in price; costing little.
 • Inexperience

  lack of experience., lack of knowledge, skill, or wisdom gained from experience., noun, greenness , inexpertness , rawness
 • Inexperienced

  not experienced; lacking knowledge, skill, or wisdom gained from experience., adjective, adjective, educated , experienced , expert , familiar , schooled...
 • Inexpert

  not expert; unskilled., adjective, inapt , incapable , incompetent , inept , unskilled , unskillful , unworkmanlike , green , raw , uninitiate , uninitiated...
 • Inexpertness

  not expert; unskilled., noun, greenness , rawness
 • Inexpiable

  not to be expiated; not allowing for expiation or atonement, obsolete . implacable, an inexpiable crime ., inexpiable hate .
 • Inexpiableness

  not to be expiated; not allowing for expiation or atonement, obsolete . implacable, an inexpiable crime ., inexpiable hate .
 • Inexplainable

  not explainable; incapable of being explained; inexplicable.
 • Inexplicability

  not explicable; incapable of being accounted for or explained.
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 25/01/22 08:14:48
  • Sáu que Tre
   0 · 25/01/22 08:17:04
 • 24/01/22 08:47:40
  Mọi người ơi, cho em hỏi trong đoạn này "two heaping portions" dịch thế nào ạ:
  "I asked him if he watched the documentary. He did. He devoured the whole thing in two heaping portions".
  Em cảm ơn ạ
 • 19/01/22 10:27:27
  Rừng ơi , cho em hỏi phương pháp sấy giấy impulse drying dịch sang tiếng việt là gì ạ , công nghệ này 20-30 năm trước rồi , em k tài nào nghĩ ra từ tiếng việt ạ . Cám ơn mọi người .
 • 17/01/22 12:37:01
  Completion of a four-year non-business bachelor’s degree.
  Cho em hỏi 'non-business' ở đây là gì ạ
  • Sáu que Tre
   0 · 18/01/22 09:29:49
 • 15/01/22 03:37:25
  Đặt câu với từ giãi bày, phân bua, thanh minh
 • 03/01/22 08:29:44
  các bác cho em hỏi là
  " operation to remake an opening between the uterine tube and the uterus'
  Có thể hiểu là phẫu thuật mở 1 lỗ giữa Vòi tử cung và tử cung thì thuật ngữ "salpingohysterotomy' có diễn tả đúng về cái này k ạ?
  Huy Quang đã thích điều này
  • PBD
   4 · 04/01/22 10:18:20
   • Hary1148
    Trả lời · 04/01/22 02:48:45
  • Sáu que Tre
   1 · 09/01/22 09:11:59
Loading...
Top