Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Palanquin

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Noun

(formerly in India and other Eastern countries) a passenger conveyance, usually for one person, consisting of a covered or boxlike litter carried by means of poles resting on the shoulders of several men.

Các từ tiếp theo

 • Palatability

  acceptable or agreeable to the palate or taste; savory, acceptable or agreeable to the mind or feelings, palatable food ., palatable ideas .
 • Palatable

  acceptable or agreeable to the palate or taste; savory, acceptable or agreeable to the mind or feelings, adjective, adjective, palatable food ., palatable...
 • Palatableness

  acceptable or agreeable to the palate or taste; savory, acceptable or agreeable to the mind or feelings, palatable food ., palatable ideas .
 • Palatal

  anatomy . of or pertaining to the palate., phonetics . articulated with the blade of the tongue held close to or touching the hard palate., phonetics ....
 • Palatalization

  to articulate (a consonant other than a normal palatal) as a palatal or with relatively more contact between the blade of the tongue and the hard palate,...
 • Palatalize

  to articulate (a consonant other than a normal palatal) as a palatal or with relatively more contact between the blade of the tongue and the hard palate,...
 • Palate

  anatomy . the roof of the mouth, consisting of an anterior bony portion (hard palate) and a posterior muscular portion (soft palate) that separate the...
 • Palatial

  of, pertaining to, or resembling a palace, befitting or suitable for a palace; stately; magnificent, adjective, adjective, a palatial home ., a palatial...
 • Palatinate

  the. either of two historic regions of germany that constituted an electorate of the holy roman empire, a native or inhabitant of the palatinate., ( lowercase...
 • Palatine

  having royal privileges, of or pertaining to a count palatine, earl palatine, or county palatine., of or pertaining to a palace; palatial, ( initial capital...
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 23/11/22 05:18:52
  Syrian national who cut a bloody path through the ranks in Afghanistan for the past decade before settling back here. cứu, câu lày trong ngữ cảnh quân đội đang làm 1 nhiệm vụ và trước câu này là nhắc tới 1 người, họ còn nói là "người của chúng ta" mang quốc tịch syrian, đến đoạn who cut a bloody path through làm em ko hiểu gì, cứu =))
  • Sáu que Tre
   1 · 24/11/22 10:56:31
   2 câu trả lời trước
   • Sáu que Tre
    Trả lời · 25/11/22 03:49:28
 • 22/11/22 03:02:41
  hello sờ lô ly
  Huy Quang đã thích điều này
  • Bói Bói
   0 · 23/11/22 08:59:16
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:04:25
  • Huy Quang
   0 · 23/11/22 10:13:47
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:11:44
 • 21/11/22 10:23:31
  But he's still the apple of my eye. Of everyone's eye. More like the apple of everybody's whole face. Câu này trong ngữ cảnh đang nhắc đến con của người nói, mà em ko biết dịch sao ạ?
  Xem thêm 1 bình luận
  • Sáu que Tre
   1 · 21/11/22 12:54:41
  • Bói Bói
   2 · 23/11/22 09:02:01
 • 19/11/22 07:26:57
  Belted-bias-ply tire nghĩa của câu này là dì v ạ
 • 18/11/22 08:31:08
  Hello Rừng. Have a nice day.
  Bear Yoopies đã thích điều này
  • Sáu que Tre
   0 · 18/11/22 11:06:19
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:11
  • Huy Quang
   0 · 18/11/22 12:21:06
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:41
 • 16/11/22 01:38:12
  Let people in situations breathe. câu này dịch sao ạ?
  • Bói Bói
   1 · 18/11/22 08:25:08
Loading...
Top