Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Trolling

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Noun

angling by drawing a baited line through the water[syn: troll ]

Các từ tiếp theo

 • Trollop

  an immoral or promiscuous woman, esp. a prostitute., an untidy or slovenly woman; slattern., noun, floozy , harlot , hussy , prostitute , slut , streetwalker...
 • Trombone

  a musical wind instrument consisting of a cylindrical metal tube expanding into a bell and bent twice in a u shape, usually equipped with a slide (slide...
 • Trombonist

  a musical wind instrument consisting of a cylindrical metal tube expanding into a bell and bent twice in a u shape, usually equipped with a slide (slide...
 • Trommel

  a rotary, cylindrical or conical screen for sorting ore, coal, gravel, etc., according to size.
 • Tromp

  to tramp or trample., to defeat soundly; trounce., verb, stamp , stomp , trample , tramp , tread
 • Troop

  an assemblage of persons or things; company; band., a great number or multitude, military . an armored cavalry or cavalry unit consisting of two or more...
 • Trooper

  a horse-cavalry soldier., a mounted police officer; a police officer on horseback., state trooper., a cavalry horse., chiefly british . a troopship. ?,...
 • Troops

  an assemblage of persons or things; company; band., a great number or multitude, military . an armored cavalry or cavalry unit consisting of two or more...
 • Troopship

  a ship for the conveyance of military troops; transport.
 • Trope

  rhetoric ., a phrase, sentence, or verse formerly interpolated in a liturgical text to amplify or embellish., (in the philosophy of santayana) the principle...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

The Human Body

1.574 lượt xem

Seasonal Verbs

1.316 lượt xem

Vegetables

1.297 lượt xem

Energy

1.658 lượt xem

The Kitchen

1.166 lượt xem

The Supermarket

1.142 lượt xem

Describing Clothes

1.036 lượt xem

Outdoor Clothes

232 lượt xem

The Family

1.411 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/09/21 08:50:48
  Trong khi đọc truyện em thấy câu chỉ vóc dáng, "well-ordered prime look. seedy-looking style". Thì dịch như thế nào mang tính cà khịa nhất ạ ?
 • 21/09/21 11:28:10
  Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
  • Bibi
   0 · 21/09/21 01:47:55
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
Loading...
Top