Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Tweed

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Noun

a coarse wool cloth in a variety of weaves and colors, either hand-spun and handwoven in Scotland or reproduced, often by machine, elsewhere.
tweeds, garments made of this cloth.
a paper having a rough surface, used esp. for certain photographic prints.

Các từ tiếp theo

 • Tweedle

  to produce high-pitched, modulated sounds, as a singer, bird, or musical instrument., to perform lightly upon a musical instrument., to lure by or as by...
 • Tweet

  a weak chirping sound, as of a young or small bird., to make such a sound., verb, chirp , chirrup , peep , twitter
 • Tweezer

  tweezers., a hand tool for holding consisting of a compound lever for grasping[syn: pincer ]
 • Tweezers

  small pincers or nippers for plucking out hairs, extracting splinters, picking up small objects, etc.
 • Twelfth

  next after the eleventh; being the ordinal number for 12., being one of 12 equal parts., a twelfth part, esp. of one ( 1 / 12 )., the twelfth member of...
 • Twelve

  a cardinal number, 10 plus 2., a symbol for this number, as 12 or xii., a set of this many persons or things., the twelve, the 12 apostles chosen by christ.,...
 • Twelvemonth

  a year.
 • Twentieth

  next after the nineteenth; being the ordinal number for 20., being one of 20 equal parts., a twentieth part, esp. of one ( 1 / 20 )., the twentieth member...
 • Twenty

  a cardinal number, 10 times 2., a symbol for this number, as 20 or xx., a set of this many persons or things., informal . a twenty-dollar bill, twenties,...
 • Twentyfold

  having twenty sections, aspects, divisions, kinds, etc., being twenty times as large, great, many, etc., twenty times in amount or degree.

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Restaurant Verbs

1.400 lượt xem

A Workshop

1.838 lượt xem

Everyday Clothes

1.354 lượt xem

The Supermarket

1.142 lượt xem

Energy

1.658 lượt xem

Team Sports

1.530 lượt xem

Seasonal Verbs

1.316 lượt xem

Cars

1.977 lượt xem

The Baby's Room

1.407 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/09/21 08:50:48
  Trong khi đọc truyện em thấy câu chỉ vóc dáng, "well-ordered prime look. seedy-looking style". Thì dịch như thế nào mang tính cà khịa nhất ạ ?
 • 21/09/21 11:28:10
  Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
  • Bibi
   0 · 21/09/21 01:47:55
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
Loading...
Top