Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Nhật

Court injunction

n

さいばんしょめいれい [裁判所命令]

Các từ tiếp theo

 • Court lady

  Mục lục 1 n 1.1 にょかん [女官] 1.2 にょうかん [女官] 1.3 つぼね [局] 1.4 にょご [女御] 1.5 にょうご [女御] 1.6 じょかん...
 • Court martial

  n ぐんじさいばん [軍事裁判]
 • Court music

  n きゅうていおんがく [宮廷音楽]
 • Court musician

  n れいかん [伶官] れいじん [伶人]
 • Court noble

  Mục lục 1 n 1.1 くげ [公卿] 1.2 くぎょう [公卿] 1.3 くげ [公家] 1.4 かんだちめ [上達部] n くげ [公卿] くぎょう [公卿]...
 • Court nobles

  n どうじょう [堂上]
 • Court nobles and state ministers

  n けいしょう [卿相]
 • Court of arbitration

  n ちゅうさいさいばんしょ [仲裁裁判所]
 • Court of first instance

  n げんさいばんしょ [原裁判所] よしんてい [予審廷]
 • Court of inquiry

  n ぐんじんよびさいばんしょ [軍人予備裁判所] さもんいいんかい [査問委員会]
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 23/11/22 05:18:52
  Syrian national who cut a bloody path through the ranks in Afghanistan for the past decade before settling back here. cứu, câu lày trong ngữ cảnh quân đội đang làm 1 nhiệm vụ và trước câu này là nhắc tới 1 người, họ còn nói là "người của chúng ta" mang quốc tịch syrian, đến đoạn who cut a bloody path through làm em ko hiểu gì, cứu =))
  • Sáu que Tre
   1 · 24/11/22 10:56:31
   2 câu trả lời trước
   • Sáu que Tre
    Trả lời · 25/11/22 03:49:28
 • 22/11/22 03:02:41
  hello sờ lô ly
  Huy Quang đã thích điều này
  • Bói Bói
   0 · 23/11/22 08:59:16
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:04:25
  • Huy Quang
   0 · 23/11/22 10:13:47
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:11:44
 • 21/11/22 10:23:31
  But he's still the apple of my eye. Of everyone's eye. More like the apple of everybody's whole face. Câu này trong ngữ cảnh đang nhắc đến con của người nói, mà em ko biết dịch sao ạ?
  Xem thêm 1 bình luận
  • Sáu que Tre
   1 · 21/11/22 12:54:41
  • Bói Bói
   2 · 23/11/22 09:02:01
 • 19/11/22 07:26:57
  Belted-bias-ply tire nghĩa của câu này là dì v ạ
 • 18/11/22 08:31:08
  Hello Rừng. Have a nice day.
  Bear Yoopies đã thích điều này
  • Sáu que Tre
   0 · 18/11/22 11:06:19
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:11
  • Huy Quang
   0 · 18/11/22 12:21:06
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:41
 • 16/11/22 01:38:12
  Let people in situations breathe. câu này dịch sao ạ?
  • Bói Bói
   1 · 18/11/22 08:25:08
Loading...
Top