Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Nhật

Film drama

n

げきえいが [劇映画]

Xem thêm các từ khác

 • Film festival

  n えいがさい [映画祭]
 • Film library

  n フィルムライブラリー
 • Film music

  n えいがおんがく [映画音楽]
 • Film net

  n フィルムネット
 • Film picture

  n うつしえ [映し絵]
 • Film studio

  n さつえいじょ [撮影所]
 • Film unit

  n さつえいたい [撮影隊]
 • Filmy

  adj-no,n まくじょう [膜状]
 • Filter

  Mục lục 1 n 1.1 ろかき [濾過器] 1.2 フィルタ 1.3 すいのう [水嚢] 2 iK,n 2.1 ろかき [瀘過器] n ろかき [濾過器] フィルタ...
 • Filter-bank

  n フィルタバンク
 • Filter (camera ~)

  n フィルター
 • Filter (cigarette ~)

  n すいくち [吸い口]
 • Filter paper

  n ろし [濾紙] こしがみ [漉し紙]
 • Filter press

  Mục lục 1 iK 1.1 あつろき [圧瀘器] 2 n 2.1 あつろき [圧濾器] iK あつろき [圧瀘器] n あつろき [圧濾器]
 • Filtering

  Mục lục 1 n,vs 1.1 ろか [濾過] 2 n 2.1 フィルタリング n,vs ろか [濾過] n フィルタリング
 • Filtering or straining through silk cloth

  n きぬごし [絹漉し]
 • Filth

  n あか [垢] よごれ [汚れ]
 • Filthiness

  Mục lục 1 adj-na 1.1 ふけつかん [不潔感] 2 adj-na,n 2.1 ふじょう [不浄] adj-na ふけつかん [不潔感] adj-na,n ふじょう [不浄]
 • Filthy

  Mục lục 1 adj 1.1 けがらわしい [汚らわしい] 1.2 うすぎたない [薄汚い] 1.3 きたない [汚い] 2 n 2.1 せつ [褻] 3 adj-na,n...
 • Filthy water

  n おすい [汚水]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/05/24 02:10:33
  Mọi người cho mình hỏi: typology of people trong đoạn này là gì thế nhỉ: The establishment of a typology of people, property and economic activities affected by the project, the pre-assessment of relocation schemes, compensation budgets for losses, and the establishment of suitable proposals for the restoration of the economic activities of affected persons;
  Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
  bolttuthan đã thích điều này
  • rungvn
   0 · 03/06/24 01:20:04
 • 01/02/24 09:10:20
  Rừng ít người vô nhỉ, nhưng trong bài viết của em thống kê thì lượng view đọc bài lúc nào R cũng đứng đầu á, thậm chí còn kéo dài liên tục, đều đặn ^^ Lạ nhỉ
  Huy Quang, Bear Yoopies2 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 3 bình luận
  • Ngocmai94ent
   1 · 24/04/24 08:11:15
  • Thienn89_tender
   0 · 26/05/24 10:27:33
 • 26/12/23 03:32:46
  Đọc chơi bài viết mới của em cho chuyến đi thiện nguyện với Nhóm CNYT giữa tháng 12/2023 này. Mới phần 1, em sẽ viết tiếp phần 2 ạ (to be continued) https://discover.hubpages.com/travel/book-trips-lai-chau-vietnam-chu-nhat-yeu-thuong-part-1
  Tây Tây, Huy Quang1 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 2 bình luận
 • 05/01/24 12:56:26
  Hế lô thần dân cũ của R
  hanhdang đã thích điều này
  Xem thêm 7 bình luận
  • Mèo Méo Meo
   0 · 15/01/24 09:06:03
   4 câu trả lời trước
   • Mèo Méo Meo
    Trả lời · 1 · 19/01/24 11:34:27
  • Bear Yoopies
   0 · 20/01/24 09:12:20
 • 19/08/23 05:15:59
  Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không
  • Bói Bói
   0 · 05/09/23 09:19:35
   4 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:52:18
  • Huy Quang
   0 · 15/09/23 09:01:56
   2 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:46:42
Loading...
Top