Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Nhật

Sunset glow

n

ゆうばえ [夕映え]

Xem thêm các từ khác

 • Sunshade

  Mục lục 1 n 1.1 ひがさ [日傘] 1.2 サンシェード 1.3 ひよけ [日除け] 1.4 ひおおい [日覆い] n ひがさ [日傘] サンシェード...
 • Sunshine

  Mục lục 1 n-adv,n-t 1.1 ひ [日] 2 n 2.1 ようこう [陽光] 2.2 ひかげ [日影] 2.3 てり [照り] 2.4 サンシャイン n-adv,n-t ひ [日]...
 • Sunshine and shadow

  n きっきょう [吉凶]
 • Sunshower

  n てりあめ [照り雨] ひでりあめ [日照り雨]
 • Sunspot

  n たいようこくてん [太陽黒点] こくてん [黒点]
 • Sunspot cycle

  n こくてんしゅうき [黒点周期]
 • Sunstroke

  Mục lục 1 n 1.1 しょき [暑気] 1.2 かくらん [霍乱] 1.3 にっしゃびょう [日射病] n しょき [暑気] かくらん [霍乱] にっしゃびょう...
 • Suntan

  n サンタン
 • Suntan lotion

  n ひやけどめ [日焼け止め]
 • Suntan oil

  n サンタンオイル サンオイル
 • Suntanned

  n いろやけ [色焼け]
 • Suntory

  n サントリー
 • Suntory Hall

  n サントリーホール
 • Super

  Mục lục 1 n 1.1 ちょうどきゅう [超弩級] 1.2 スーパー 1.3 スーパ n ちょうどきゅう [超弩級] スーパー スーパ
 • Super-

  n,n-suf,pref ちょう [超]
 • Super-conductivity

  n ちょうでんどう [超伝導]
 • Super-dimensional

  n ちょうじくう [超時空]
 • Super-giant star

  n ちょうきょせい [超巨星]
 • Super-high speed

  n ちょうこうそくど [超高速度]
 • Super-human skill

  n にゅうしん [入神] にゅうしん [入伸]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/05/24 02:10:33
  Mọi người cho mình hỏi: typology of people trong đoạn này là gì thế nhỉ: The establishment of a typology of people, property and economic activities affected by the project, the pre-assessment of relocation schemes, compensation budgets for losses, and the establishment of suitable proposals for the restoration of the economic activities of affected persons;
  Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
  bolttuthan đã thích điều này
  • rungvn
   0 · 03/06/24 01:20:04
 • 01/02/24 09:10:20
  Rừng ít người vô nhỉ, nhưng trong bài viết của em thống kê thì lượng view đọc bài lúc nào R cũng đứng đầu á, thậm chí còn kéo dài liên tục, đều đặn ^^ Lạ nhỉ
  Huy Quang, Bear Yoopies2 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 3 bình luận
  • Ngocmai94ent
   1 · 24/04/24 08:11:15
  • Thienn89_tender
   0 · 26/05/24 10:27:33
 • 26/12/23 03:32:46
  Đọc chơi bài viết mới của em cho chuyến đi thiện nguyện với Nhóm CNYT giữa tháng 12/2023 này. Mới phần 1, em sẽ viết tiếp phần 2 ạ (to be continued) https://discover.hubpages.com/travel/book-trips-lai-chau-vietnam-chu-nhat-yeu-thuong-part-1
  Tây Tây, Huy Quang1 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 2 bình luận
 • 05/01/24 12:56:26
  Hế lô thần dân cũ của R
  hanhdang đã thích điều này
  Xem thêm 7 bình luận
  • Mèo Méo Meo
   0 · 15/01/24 09:06:03
   4 câu trả lời trước
   • Mèo Méo Meo
    Trả lời · 1 · 19/01/24 11:34:27
  • Bear Yoopies
   0 · 20/01/24 09:12:20
 • 19/08/23 05:15:59
  Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không
  • Bói Bói
   0 · 05/09/23 09:19:35
   4 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:52:18
  • Huy Quang
   0 · 15/09/23 09:01:56
   2 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:46:42
Loading...
Top