Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Nhật

Triangles (used in mechanical drawing)

n

さんかくじょうぎ [三角定規]

Xem thêm các từ khác

 • Triangular

  n さんかく [三角]
 • Triangular pennant

  n さんかくき [三角旗]
 • Triangular position

  n ていりつ [鼎立]
 • Triangular prism

  n さんかくちゅう [三角柱]
 • Triangular pyramid

  n さんかくすい [三角錐]
 • Triangulation

  n さんかくそくりょう [三角測量]
 • Triangulation point

  n さんかくてん [三角点]
 • Triassic (geol.)

  n さんじょうき [三畳紀]
 • Triathlon

  n トライアスロン
 • Triaxial

  n さんじく [三軸]
 • Triaxial cell

  n さんじくしつ [三軸室]
 • Triaxial compression apparatus

  n さんじくあっしゅくしけんき [三軸圧縮試験機]
 • Triaxial compression test

  n さんじくあっしゅくしけん [三軸圧縮試験]
 • Triaxial test

  n さんじくしけん [三軸試験]
 • Tribalism

  n トライバリズム
 • Tribe

  Mục lục 1 n,n-suf 1.1 ぞく [族] 2 n 2.1 ぶぞく [部族] 2.2 しぞく [枝族] 2.3 しゅぞく [種族] 2.4 しぞく [支族] n,n-suf ぞく...
 • Tribulation

  Mục lục 1 n 1.1 しれん [試煉] 1.2 しれん [試錬] 1.3 しれん [試練] n しれん [試煉] しれん [試錬] しれん [試練]
 • Tribune

  n トリビューン
 • Tributary

  Mục lục 1 n 1.1 しりゅう [支流] 1.2 ぶんりゅう [分流] 1.3 ぼうりゅう [傍流] n しりゅう [支流] ぶんりゅう [分流] ぼうりゅう...
 • Tribute

  Mục lục 1 n 1.1 みつぎもの [貢物] 1.2 みつぎ [貢ぎ] 1.3 へいこう [幣貢] 1.4 みつぎもの [貢ぎ物] 1.5 こうそ [貢租] n...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/05/24 02:10:33
  Mọi người cho mình hỏi: typology of people trong đoạn này là gì thế nhỉ: The establishment of a typology of people, property and economic activities affected by the project, the pre-assessment of relocation schemes, compensation budgets for losses, and the establishment of suitable proposals for the restoration of the economic activities of affected persons;
  Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
  bolttuthan đã thích điều này
  • rungvn
   0 · 03/06/24 01:20:04
 • 01/02/24 09:10:20
  Rừng ít người vô nhỉ, nhưng trong bài viết của em thống kê thì lượng view đọc bài lúc nào R cũng đứng đầu á, thậm chí còn kéo dài liên tục, đều đặn ^^ Lạ nhỉ
  Huy Quang, Bear Yoopies2 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 3 bình luận
  • Ngocmai94ent
   1 · 24/04/24 08:11:15
  • Thienn89_tender
   0 · 26/05/24 10:27:33
 • 26/12/23 03:32:46
  Đọc chơi bài viết mới của em cho chuyến đi thiện nguyện với Nhóm CNYT giữa tháng 12/2023 này. Mới phần 1, em sẽ viết tiếp phần 2 ạ (to be continued) https://discover.hubpages.com/travel/book-trips-lai-chau-vietnam-chu-nhat-yeu-thuong-part-1
  Tây Tây, Huy Quang1 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 2 bình luận
 • 05/01/24 12:56:26
  Hế lô thần dân cũ của R
  hanhdang đã thích điều này
  Xem thêm 7 bình luận
  • Mèo Méo Meo
   0 · 15/01/24 09:06:03
   4 câu trả lời trước
   • Mèo Méo Meo
    Trả lời · 1 · 19/01/24 11:34:27
  • Bear Yoopies
   0 · 20/01/24 09:12:20
 • 19/08/23 05:15:59
  Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không
  • Bói Bói
   0 · 05/09/23 09:19:35
   4 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:52:18
  • Huy Quang
   0 · 15/09/23 09:01:56
   2 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:46:42
Loading...
Top