Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Anh - Việt

A.R. three-eighty

Tiếng lóng

  • An anal rententive person. A perfectionist.
  • Từ chỉ một người cầu toàn, quá bị ám ảnh về những thứ tiểu tiết.
  • Example: Ugh, look at how he constantly straightens his hair. What an A.R. three-eighty.
  • Ví dụ: Uh, hãy nhìn cách hắn vuốt thẳng tóc liên tục kìa. Đúng là một người cầu toàn quá mức.

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top