Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Maudit

Mục lục

Tính từ

Bị nguyền rủa
Tồi tệ
Phản nghĩa Bénit, bienheureux
Danh từ
Kẻ bị nguyền rủa, đồ chết tiệt

Xem thêm các từ khác

 • Maudite

  Mục lục 1 Tính từ giống cái, danh từ giống cái Tính từ giống cái, danh từ giống cái maudit maudit
 • Maugréer

  Nội động từ Cáu gắt Maugréer contre quelqu\'un cáu gắt với ai
 • Maure

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (thuộc) Mo-ri-ta-ni (tây Xa-ha-ra) Tính từ (thuộc) Mo-ri-ta-ni (tây Xa-ha-ra)
 • Mauresque

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (nghệ thuật; từ cũ, nghĩa cũ) (thuộc) Hồi giáo Tính từ (nghệ thuật; từ cũ, nghĩa cũ) (thuộc) Hồi...
 • Mauret

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Quả ỏng ảnh Danh từ giống đực Quả ỏng ảnh
 • Mauritanien

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (thuộc) nước Mô-ri-ta-ni 1.2 Danh từ 1.3 Người nước Mô-ri-ta-ni Tính từ (thuộc) nước Mô-ri-ta-ni Constitution...
 • Mauritanienne

  Mục lục 1 Tính từ giống cái, danh từ giống cái Tính từ giống cái, danh từ giống cái mauritanien mauritanien
 • Mauser

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Súng môze Danh từ giống đực Súng môze
 • Mausolée

  Danh từ giống đực Lăng
 • Maussade

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Cáu kỉnh, gắt gỏng 1.2 Buồn, âm u 1.3 Phản nghĩa Amène, charmant, enjoué, gai, jovial. Divertissant Tính từ...
 • Maussadement

  Mục lục 1 Phó từ 1.1 Cáu kỉnh, gắt gỏng 1.2 Buồn bã, âm u Phó từ Cáu kỉnh, gắt gỏng Buồn bã, âm u
 • Maussaderie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Tính cáu kỉnh, tính gắt gỏng 1.2 Phản nghĩa Amabilité, aménité Danh từ giống cái Tính cáu...
 • Mauvais

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Xấu, tồi, dở, kém 1.2 Rủi, đen đủi 1.3 Sai 1.4 Khó khăn 1.5 Ác 1.6 Phản nghĩa Bon. Excellent. Adroit, habile....
 • Mauvaise

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái mauvais mauvais
 • Mauvaiseté

  Danh từ giống cái (từ hiếm, nghĩa ít dùng) tính xấu, tính độc ác
 • Mauve

  Mục lục 1 Bản mẫu:Mauve 1.1 Danh từ giống cái 1.2 (thực vật học) cây cẩm qùy 2 Tính từ 2.1 (có) màu hoa cà 2.2 Danh từ giống...
 • Mauviette

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (thương nghiệp) chim chiền chiện (đã giết thịt) 1.2 (thân mật) người yếu ớt Danh từ...
 • Mauvis

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (động vật học) chim sáo nhạc Danh từ giống đực (động vật học) chim sáo nhạc
 • Maxillaire

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (giải phẫu) học (thuộc) hàm 1.2 Danh từ giống đực 1.3 (giải phẫu) học xương hàm Tính từ (giải...
 • Maxille

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (động vật học) hàm (sâu bọ) Danh từ giống cái (động vật học) hàm (sâu bọ)
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top