Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Noue

Mục lục

Danh từ giống cái

(tiếng địa phương) đất trũng trồng cỏ
(xây dựng) khe mái
(xây dựng) máng xối

Xem thêm các từ khác

 • Nouement

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự buộc, sự thắt Danh từ giống đực (từ hiếm, nghĩa ít dùng)...
 • Nouer

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Buộc 1.2 Thắt, thắt nút 1.3 (nghĩa bóng) thắt nối 1.4 (sân khấu) kết cấu 1.5 (ngành dệt)...
 • Nouet

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (dược học, từ cũ nghĩa cũ) túi pha thuốc Danh từ giống đực (dược học, từ cũ nghĩa...
 • Noueur

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (nông nghiệp) bộ buộc nút (ở máy gặt bó) Danh từ giống đực (nông nghiệp) bộ buộc...
 • Noueuse

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái noueux noueux
 • Noueux

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Có nhiều mắt, có nhiều mấu Tính từ Có nhiều mắt, có nhiều mấu Bois noueux gỗ nhiều mắt Doigt...
 • Nouga

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Kẹo nuga 1.2 ( số nhiều, thông tục) bàn chân Danh từ giống đực Kẹo nuga ( số nhiều,...
 • Nougatine

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Bánh nugatin Danh từ giống cái Bánh nugatin
 • Nouille

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 ( số nhiều) mì dẹt 1.2 (thân mật) người nhu nhược Danh từ giống cái ( số nhiều) mì dẹt...
 • Nouillettes

  Mục lục 1 Danh từ giống cái ( số nhiều) 1.1 Mì dẹt cắt nhỏ Danh từ giống cái ( số nhiều) Mì dẹt cắt nhỏ
 • Noulet

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (xây dựng) máng mái Danh từ giống đực (xây dựng) máng mái
 • Noumène

  Danh từ giống đực (triết học) vật tự nó, numen
 • Nounou

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (ngôn ngữ nhi đồng) u em Danh từ giống cái (ngôn ngữ nhi đồng) u em
 • Nourrain

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Cá thả ao, cá giống 1.2 Lợn mới cai sữa Danh từ giống đực Cá thả ao, cá giống Lợn...
 • Nourri

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Được nuôi, được nuôi dưỡng 1.2 Mập, mẩy 1.3 Rền, rôm rả, phong phú Tính từ Được nuôi, được...
 • Nourrice

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Vú nuôi, vú sữa 1.2 (kỹ thuật) thùng phụ, thùng dự trữ, thùng dầu phụ (trên ô tô) Danh...
 • Nourricerie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) nhà nuôi trẻ Danh từ giống cái (từ cũ, nghĩa cũ) nhà nuôi trẻ
 • Nourricier

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Nuôi, nuôi dưỡng 1.2 Danh từ giống đực 1.3 (từ cũ, nghĩa cũ) chồng vú nuôi 1.4 (từ cũ, nghĩa cũ)...
 • Nourrie

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái nourri nourri
 • Nourrir

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Nuôi, nuôi dưỡng 1.2 Duy trì; làm cho thêm rôm rả, làm cho thêm phong phú mạnh mẽ 1.3 (từ cũ,...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top