Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Pluvieux

Mục lục

Tính từ

(có) nhiều mưa
Climat pluvieux
khí hậu nhiều mưa
Đem mưa đến
Vent pluvieux
gió đem mưa đến

Xem thêm các từ khác

 • Pluviner

  Mục lục 1 Động từ không ngôi Động từ không ngôi pleuviner pleuviner
 • Pluvio-nival

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Mưa nhiều hơn tuyết Tính từ Mưa nhiều hơn tuyết
 • Pluviomètre

  Danh từ giống đực Vũ lượng kế
 • Pluviométrie

  Danh từ giống cái Phép đo mưa Khoa mưa
 • Pluviosité

  Danh từ giống cái Lượng mưa Tình trạng có mưa
 • Pluviôse

  Danh từ giống đực Tháng mưa (lịch Cách Mạng Pháp)
 • Plâtrage

  Danh từ giống đực Sự trát thạch cao Plâtrage d\'un mur trát thạch cao vào bức tường (nông nghiệp) sự bó thạch cao, sự gia...
 • Plâtras

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Mảng lở thạch cao 1.2 Vôi vữa vụn 1.3 Nguyên liệu xây dựng tồi Danh từ giống đực Mảng...
 • Plâtre

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Thạch cao 1.2 đồ thạch cao; tượng thạch cao 1.3 (số nhiều) lớp trát thạch cao 1.4 (thân...
 • Plâtrer

  Mục lục 1 Ngọai động từ 1.1 Trát thạch cao 1.2 (nông nghiệp) bón thạch cao 1.3 Gia thạch cao 1.4 (y học) bó thạch cao 1.5 (thân...
 • Plâtrerie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 đồ thạch cao 1.2 Xưởng thạch cao 1.3 Nghề trát thạch cao Danh từ giống cái đồ thạch cao...
 • Plâtreux

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Trát thạch cao 1.2 (có) màu trắng thạch cao 1.3 Lốn nhổn như thạch cao (pho mát) 1.4 (từ cũ, nghiã cũ)...
 • Plâtrier

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Thợ trát thạch cao 1.2 (từ cũ, nghiã cũ) thợ trộn thạch cao 1.3 (từ cũ, nghiã cũ) người...
 • Plâtrière

  Danh từ giống cái Mỏ thạch cao Lò thạch cao
 • Plèbe

  Danh từ giống cái (sử học) bình dân (cổ La Mã) (nghĩa rộng) (từ cũ, nghĩa cũ) tiện dân
 • Plèvre

  Danh từ giống cái (giải phẫu) màng phổi
 • Pléban

  Danh từ giống đực (tôn giáo) trưởng giáo khu
 • Plébiscitaire

  Tính từ Bỏ phiếu toàn dân Par voie plébiscitaire bằng con đường bỏ phiếu toàn dân
 • Plébisciter

  Ngọai động từ Thông qua bằng bỏ phiếu toàn dân Bầu bằng đa số áp đảo
 • Plébéien

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Bình dân 2 Danh từ giống đực 2.1 Người bình dân 3 Phản nghĩa 3.1 Patricien Aristocrate aristocratique [[]]...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top