Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Portal

Mục lục

Tính từ

(giải phẫu) thuộc tĩnh mạch cửa
Hypertension portale
sự tăng huyết áp tĩnh mạch cửa

Xem thêm các từ khác

 • Portale

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái portal portal
 • Portance

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (không) lực nâng Danh từ giống cái (không) lực nâng
 • Portant

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Mang, chịu tải 1.2 Danh từ giống đực 1.3 Quai (hòm) 1.4 (sân khấu) cái chống phông 1.5 Cọc chèo Tính...
 • Portante

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái portant portant
 • Portatif

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Mang theo được, xách tay Tính từ Mang theo được, xách tay Poste de radio portatif đài xách tay
 • Portative

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái portatif portatif
 • Porte

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Cửa 1.2 (địa lý, địa chất) hẻm 1.3 Tính từ Danh từ giống cái Cửa Porte d\'entrée cửa...
 • Porte-affiches

  Mục lục 1 Danh từ giống đực ( không đổi) 1.1 Bảng yết thị Danh từ giống đực ( không đổi) Bảng yết thị
 • Porte-aigle

  Mục lục 1 Danh từ giống đực ( không đổi) 1.1 (sử học) sĩ quan vác quân hiệu Danh từ giống đực ( không đổi) (sử học)...
 • Porte-aiguille

  Mục lục 1 Danh từ giống đực Danh từ giống đực porte-aiguille porte-aiguilles ) (y học) cái kẹp kim (khi mổ)
 • Porte-aiguilles

  Mục lục 1 Danh từ giống đực ( không đổi) 1.1 Túi đựng kim Danh từ giống đực ( không đổi) Túi đựng kim
 • Porte-aiguillon

  Mục lục 1 Tính từ ( không đổi) 1.1 (động vật học) có ngòi chòi (sâu bọ) Tính từ ( không đổi) (động vật học) có ngòi...
 • Porte-allumettes

  Mục lục 1 Danh từ giống đực ( không đổi) 1.1 Hộp đựng diêm Danh từ giống đực ( không đổi) Hộp đựng diêm
 • Porte-amarre

  Mục lục 1 Danh từ giống đực ( không đổi) 1.1 (hàng hải) súng phóng dây buộc 1.2 Tính từ ( không đổi) 1.3 (hàng hải) phóng...
 • Porte-arquebuse

  Mục lục 1 Danh từ giống đực Danh từ giống đực porte-arquebuse porte-arquebuses ) (sử học) sĩ quan vác súng hầu
 • Porte-assiette

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Cái kê đĩa (khi dọn thức ăn nóng) Danh từ giống đực Cái kê đĩa (khi dọn thức ăn nóng)
 • Porte-avions

  Mục lục 1 Danh từ giống đực ( không đổi) 1.1 Tàu sân bay Danh từ giống đực ( không đổi) Tàu sân bay
 • Porte-bagages

  Mục lục 1 Danh từ giống đực ( không đổi) 1.1 Cái đèo hàng Danh từ giống đực ( không đổi) Cái đèo hàng Porte-bagages d\'\'une...
 • Porte-baguettes

  Mục lục 1 Danh từ giống đực ( không đổi) 1.1 Cắm dùi trống (ở dây đeo trống) Danh từ giống đực ( không đổi) Cắm...
 • Porte-balais

  Mục lục 1 Danh từ giống đực ( không đổi) 1.1 (điện học) giá chổi Danh từ giống đực ( không đổi) (điện học) giá...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top