Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Ronron

Mục lục

Danh từ giống đực

Tiếng gừ gừ (của mèo khi thích thú)
Tiếng ro ro, tiếng vù vù

Xem thêm các từ khác

 • Ronronnement

  Mục lục 1 Danh từ giống đực Danh từ giống đực ronron ronron
 • Ronronner

  Mục lục 1 Nội động từ 1.1 Gừ gừ (mèo) 1.2 Kêu ro ro, kêu vù vù (máy, động cơ...) Nội động từ Gừ gừ (mèo) Kêu ro ro,...
 • Ronsardiser

  Mục lục 1 Nội động từ 1.1 (thân mật) làm thơ theo phong cách Rông-xa Nội động từ (thân mật) làm thơ theo phong cách Rông-xa
 • Ronsardisme

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Lối phỏng theo phong cách Rông-xa Danh từ giống đực Lối phỏng theo phong cách Rông-xa
 • Ronéo

  Danh từ giống cái (máy) rônêô Imprimé à la ronéo in rônêô
 • Ronéotyper

  Ngoại động từ In rônêô Document ronéotypé tài liệu in rônêô
 • Rook-pie

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Món thịt quạ Danh từ giống đực Món thịt quạ
 • Rookerie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Bầy chim cụt Danh từ giống cái Bầy chim cụt
 • Rookery

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Bầy chim cụt Danh từ giống cái Bầy chim cụt
 • Rooter

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Máy vỡ đất Danh từ giống đực Máy vỡ đất
 • Roque

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (đánh bài) (đánh cờ) sự đảo quân tháp Danh từ giống đực (đánh bài) (đánh cờ) sự...
 • Roquefort

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Pho mát rocfo Danh từ giống đực Pho mát rocfo
 • Roquelaure

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (sử học) áo khoác roclo (dưới triều vua Lu-y XIV) Danh từ giống cái (sử học) áo khoác roclo...
 • Roquer

  Mục lục 1 Nội động từ 1.1 (đánh bài) (đánh cờ) đảo con tháp Nội động từ (đánh bài) (đánh cờ) đảo con tháp
 • Roquet

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Chó roke (một giống chó lai) 1.2 Chó sủa càn 1.3 (nghĩa bóng) ống suốt Danh từ giống đực...
 • Roquetin

  Mục lục 1 Danh từ giống đực Danh từ giống đực Un vieux roquetin (từ cũ, nghĩa cũ) ông già làm dáng
 • Roquette

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (thực vật học) cây cải lông 1.2 (động vật học) gà gô xám 1.3 Tên lửa, rocket Danh từ...
 • Roquignard

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Kiểu chạm cuốn (trên lưng ghế) Danh từ giống đực Kiểu chạm cuốn (trên lưng ghế)
 • Roquillard

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Kiểu chạm cuốn (trên lưng ghế) Danh từ giống đực Kiểu chạm cuốn (trên lưng ghế)
 • Rorqual

  Mục lục 1 Danh từ giống đực Danh từ giống đực balénoptère balénoptère
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top