Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

S'entendre

Mục lục

Tự động từ

Đồng tính với nhau, hợp ý nhau
Ils s'entendent bien
họ hợp ý nhau lắm
Am hiểu
S'entendre en musique
am hiểu về nhạc
cela s'entend
tất nhiên là thế
s'entend
đúng thế, tất nhiên
Je paierai après livraison s'entend
�� tôi sẽ trả tiền sau khi giao hàng, tất nhiên
s'entendre comme larrons en foire larron
larron

Xem thêm các từ khác

 • S'enthousiasmer

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Lấy làm phấn khởi 1.2 Tỏ nhiệt tình 1.3 Phản nghĩa Dégo‰ter, désenchanter, ennuyer, refroidir. Tự...
 • S'enticher

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Say đắm, mê say 1.2 Phản nghĩa Dégo‰ter, détacher. Tự động từ Say đắm, mê say S\'enticher d\'une...
 • S'entourer

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Có quanh mình, tập hợp quanh mình 1.2 Phản nghĩa Abandonner. Tự động từ Có quanh mình, tập hợp...
 • S'entr'aimer

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Yêu nhau Tự động từ Yêu nhau
 • S'entr'ouvrir

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Hé mở (ra) Tự động từ Hé mở (ra)
 • S'entraccorder

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 (từ hiếm, nghĩa ít dùng) hợp ý nhau Tự động từ (từ hiếm, nghĩa ít dùng) hợp ý nhau Les amis...
 • S'entraccuser

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 (từ hiếm, nghĩa ít dùng) tố cáo lẫn nhau Tự động từ (từ hiếm, nghĩa ít dùng) tố cáo lẫn...
 • S'entradmirer

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 (từ hiếm, nghĩa ít dùng) tâng bốc lẫn nhau Tự động từ (từ hiếm, nghĩa ít dùng) tâng bốc...
 • S'entraider

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Giúp đỡ lẫn nhau, tương trợ 1.2 Phản nghĩa Combattre ( se) Tự động từ Giúp đỡ lẫn nhau, tương...
 • S'entre-frapper

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) đánh nhau Tự động từ (từ cũ, nghĩa cũ) đánh nhau
 • S'entre-heurter

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 (từ hiếm, nghĩa ít dùng) va vào nhau, chạm vào nhau Tự động từ (từ hiếm, nghĩa ít dùng) va...
 • S'entre-louer

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Khen (lẫn) nhau Tự động từ Khen (lẫn) nhau
 • S'entre-manger

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 (văn học) ăn thịt lẫn nhau, xâu xé nhau Tự động từ (văn học) ăn thịt lẫn nhau, xâu xé nhau
 • S'entre-nuire

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Làm hại nhau Tự động từ Làm hại nhau
 • S'entre-regarder

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Nhìn nhau Tự động từ Nhìn nhau
 • S'entre-suivre

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 (từ hiếm, nghĩa ít dùng) tiếp theo nhau Tự động từ (từ hiếm, nghĩa ít dùng) tiếp theo nhau...
 • S'entre-tuer

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Giết (lẫn) nhau Tự động từ Giết (lẫn) nhau
 • S'entrebattre

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 (từ hiếm, nghĩa ít dùng) đánh nhau Tự động từ (từ hiếm, nghĩa ít dùng) đánh nhau
 • S'entrechoquer

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Va chạm nhau Tự động từ Va chạm nhau Leurs caratères orgueilleux s\'entrechoquaient tính kiêu ngạo...
 • S'entrecouper

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Cắt nhau Tự động từ Cắt nhau Lignes qui s\'entrecoupent những đường sắt nhau
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top