Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Thiosulfate

Mục lục

Danh từ giống đực

( hóa học) thiosunfat

Xem thêm các từ khác

 • Thiosulfurique

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 ( hóa học) thiosunfuric Tính từ ( hóa học) thiosunfuric
 • Thioxanthone

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 ( hóa học) thioxanton Danh từ giống cái ( hóa học) thioxanton
 • Thixotrope

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (vật lý học) xúc biến Tính từ (vật lý học) xúc biến
 • Thixotropie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (vật lý học) hiện tượng xúc biến Danh từ giống cái (vật lý học) hiện tượng xúc biến
 • Thizone

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 ( hóa học) tiazon Danh từ giống cái ( hóa học) tiazon
 • Thlaspi

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thực vật học) cỏ cải Danh từ giống đực (thực vật học) cỏ cải
 • Tholia

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (sử học) nón rơm (cổ Hy Lạp) Danh từ giống cái (sử học) nón rơm (cổ Hy Lạp)
 • Thomas

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thông tục) chậu đái đêm, pô Danh từ giống đực (thông tục) chậu đái đêm, pô
 • Thomise

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (động vật học) nhện cua Danh từ giống cái (động vật học) nhện cua
 • Thomisme

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Thuyết Tô mát Danh từ giống đực Thuyết Tô mát
 • Thomiste

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Danh từ 1.2 Người theo thuyết Tô mát Tính từ thomisme thomisme Danh từ Người theo thuyết Tô mát
 • Thomsenolite

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (khoáng vật học) tomxenolit Danh từ giống cái (khoáng vật học) tomxenolit
 • Thomsonite

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (khoáng vật học) tomxonit Danh từ giống cái (khoáng vật học) tomxonit
 • Thon

  Mục lục 1 Bản mẫu:Thons 1.1 Danh từ giống đực 1.2 (động vật học) cá ngừ Bản mẫu:Thons Danh từ giống đực (động vật...
 • Thonaire

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Lưới đánh cá ngừ Danh từ giống đực Lưới đánh cá ngừ
 • Thonier

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Tàu đánh cá ngừ Danh từ giống đực Tàu đánh cá ngừ
 • Thonine

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (động vật học) cá ngừ Địa Trung Hải Danh từ giống cái (động vật học) cá ngừ Địa...
 • Thora

  Mục lục 1 Danh từ giống cái (tôn giáo) 1.1 Năm kinh đầu (của người Do Thái) 1.2 Cuộn năm kinh đầu (chép tay) Danh từ giống...
 • Thoracentèse

  Danh từ giống cái (y học) thủ thuật chọc nút màng phổi
 • Thoracique

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (thuộc) lồng ngực, (thuộc) ngực Tính từ (thuộc) lồng ngực, (thuộc) ngực Aorte thoracique động mạch...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top