Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Tuque

Mục lục

Danh từ giống cái

Mũ tuých (mũ bonê có túp len, ở Ca-na-da)

Xem thêm các từ khác

 • Turban

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Khăn (đội đầu) 1.2 (bếp núc) vành (món ăn) Danh từ giống đực Khăn (đội đầu) (bếp...
 • Turbe

  Mục lục 1 Danh từ giống cái Danh từ giống cái Enquête par turbes ) cuộc điều tra dân chúng
 • Turbeh

  Mục lục 1 Xem turbé Xem turbé
 • Turbicole

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (thực vật học) ở dầm than bùn Tính từ (thực vật học) ở dầm than bùn
 • Turbide

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (văn học) đục Tính từ (văn học) đục Eau turbide nước đục
 • Turbin

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thông tục) việc làm Danh từ giống đực (thông tục) việc làm C\'est un turbin peu fatigant...
 • Turbinable

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Có thể dùng chạy tuabin (lưu lượng nước) Tính từ Có thể dùng chạy tuabin (lưu lượng nước)
 • Turbinage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (kỹ thuật) sự quay ráo (tinh thể đường) Danh từ giống đực (kỹ thuật) sự quay ráo...
 • Turbine

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Tuabin 1.2 Máy quay ráo (tinh thể đường) Danh từ giống cái Tuabin Turbine à disques tuabin đĩa...
 • Turbine-pompe

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Máy bơm tuabin Danh từ giống cái Máy bơm tuabin
 • Turbinelle

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (động vật học) ốc con quay Danh từ giống cái (động vật học) ốc con quay
 • Turbiner

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Quay ráo (đường) 1.2 Nội động từ 1.3 (thông tục) làm việc; làm ăn vất vả Ngoại động...
 • Turbineur

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Thợ quay ráo đường 1.2 Tính từ 1.3 (thông tục) lao động; làm ăn vất vả Danh từ giống...
 • Turbith

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thông tục) cây chìa vôi 1.2 Rễ chìa vôi Danh từ giống đực (thông tục) cây chìa vôi Rễ...
 • Turbo

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (động vật học) ốc xà cừ Danh từ giống đực (động vật học) ốc xà cừ
 • Turbo-alternateur

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Máy phát xoay chiều tuabin Danh từ giống đực Máy phát xoay chiều tuabin
 • Turbo-extracteur

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Tuabin rút khí Danh từ giống đực Tuabin rút khí
 • Turbo-hydroperforateur

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Máy khoan tua bin thuỷ lực Danh từ giống đực Máy khoan tua bin thuỷ lực
 • Turbobroyeur

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Máy nghiền tuabin Danh từ giống đực Máy nghiền tuabin
 • Turbocombustible

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Nhiên liệu dùng cho động cơ tuabin Danh từ giống đực Nhiên liệu dùng cho động cơ tuabin
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top