Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Urva

Mục lục

Danh từ giống đực

(động vật học) cầy móc cua

Xem thêm các từ khác

 • Urée

  Danh từ giống cái (hóa học) urê
 • Uréide

  Danh từ giống đực (hóa học) urêit
 • Urémie

  Danh từ giống cái (y học) chứng tăng urê-huyết
 • Urémique

  Tính từ Xem urémie
 • Urétral

  Tính từ (giải phẫu) xem urètre Calcul urétral sỏi ống đái
 • Urétrite

  Danh từ giống cái (y học) viêm ống đái
 • Urétéral

  Tính từ Xem uretère
 • Urétérite

  Danh từ giống cái (y học) viêm ống dẫn đái
 • Urétérostomie

  Danh từ giống cái (y học) thủ thuật mở thông ống dẫn đái
 • Us

  Mục lục 1 Danh từ giống đực ( số nhiều) 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) phong tục Danh từ giống đực ( số nhiều) (từ cũ, nghĩa...
 • Usable

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Có thể mòn đi, có thể sờn đi Tính từ Có thể mòn đi, có thể sờn đi
 • Usage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Việc dùng, việc sử dụng 1.2 Phong tục, tục lệ 1.3 (luật học, pháp lý) quyền sử dụng...
 • Usager

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Người dùng, người sử dụng 1.2 (luật học, pháp lý) người có quyền sử dụng Danh từ...
 • Usance

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (lâm nghiệp) tuổi (của một khu rừng chặt) Danh từ giống cái (lâm nghiệp) tuổi (của một...
 • Usant

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (thân mật) làm hao sức, làm mệt mỏi Tính từ (thân mật) làm hao sức, làm mệt mỏi Un travail usant...
 • Usante

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái usant usant
 • User

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Dùng (hết), tiêu thụ 1.2 Làm mòn, làm sờn 1.3 (nghĩa bóng) làm hao mòn, làm giảm 2 Nội động...
 • Usinage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự gia công bằng máy công cụ 1.2 Sự chế tạo ở nhà máy Danh từ giống đực Sự gia công...
 • Usine

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Nhà máy Danh từ giống cái Nhà máy Usine d\'automobiles nhà máy ô tô L\'ouvrier d\'usine thợ nhà...
 • Usiner

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Gia công bằng máy công cụ 1.2 Chế tạo ở nhà máy 2 Không ngôi 2.1 (thông tục) làm việc dữ...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top