Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Verger

Mục lục

Danh từ giống đực

Vườn cây ăn quả

Xem thêm các từ khác

 • Vergerette

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (thực vật học) cây cúc ngải Danh từ giống cái (thực vật học) cây cúc ngải
 • Vergeter

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) chải Ngoại động từ (từ cũ, nghĩa cũ) chải Vergeter son chapeau chải mũ
 • Vergetier

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) thợ làm bàn chải Danh từ giống đực (từ cũ, nghĩa cũ) thợ làm bàn...
 • Vergette

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Que nhỏ 1.2 (từ cũ, nghĩa cũ) bàn chải nhỏ Danh từ giống cái Que nhỏ (từ cũ, nghĩa cũ)...
 • Vergeture

  Mục lục 1 Danh từ giống cái số nhiều 1.1 (y học) vết rạn (ở da bụng đàn bà chửa) Danh từ giống cái số nhiều (y học)...
 • Vergeté

  Tính từ Có sọc nhỏ Figure vergetée hình có sọc nhỏ
 • Vergeure

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Dây khuôn seo (giấy) 1.2 Hằn sọc (trên giấy seo) Danh từ giống cái Dây khuôn seo (giấy) Hằn...
 • Verglacer

  Mục lục 1 Động từ không ngôi 1.1 Đóng váng băng Động từ không ngôi Đóng váng băng Il verglace aujourd\'hui hôm nay trời đóng...
 • Verglacé

  Tính từ đầy váng băng Route verglacée đường đầy váng băng
 • Verglas

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Váng băng Danh từ giống đực Váng băng
 • Vergne

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (tiếng địa phương) cây tống quán sủi Danh từ giống đực (tiếng địa phương) cây tống...
 • Vergobret

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (sử học) thủ lĩnh tối cao (xứ Gô-lơ) Danh từ giống đực (sử học) thủ lĩnh tối cao...
 • Vergogne

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) sự thẹn thùng Danh từ giống cái (từ cũ, nghĩa cũ) sự thẹn thùng sans...
 • Vergogneuse

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái vergogneux vergogneux
 • Vergogneux

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) thẹn thùng, xấu hổ Tính từ (từ cũ, nghĩa cũ) thẹn thùng, xấu hổ
 • Vergue

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (hàng hải) trục căng buồm 1.2 (nông nghiệp) cành có quả (nho) Danh từ giống cái (hàng hải)...
 • Verguillion

  Mục lục 1 Danh từ giống đực Danh từ giống đực verdillon verdillon
 • Verjus

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Nước nho xanh Danh từ giống đực Nước nho xanh
 • Verjuter

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 (từ hiếm, nghĩa ít dùng) chế bằng nước nho xanh Ngoại động từ (từ hiếm, nghĩa ít dùng)...
 • Verjuté

  Tính từ Chua (như) nước nho xanh Vin verjuté rượu vang chua Chế bằng nước nho xanh Sauce verjutée nước xốt chế bằng nước...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top