Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

人付

[ ひとづき ]

n

Danh tiếng

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 人付き合い

  [ ひとづきあい ] n Sự xếp đặt xã hội/giao tiếp xã giao 「彼女は人付き合いが上手だね」「うん。独特の魅力で人を引き付けるね」 :\"Cô...
 • 人伝

  [ ひとづて ] n Tin đồn/thông báo これは人づてに聞いた話なのです. :Đây chỉ là câu chuyện nghe đồn mà thôi 人づてに聞く :nghe...
 • 人形

  Mục lục 1 [ にんぎょう ] 1.1 n 1.1.1 rối 1.1.2 hình nộm 1.1.3 hình nhân 1.1.4 búp bê [ にんぎょう ] n rối hình nộm hình nhân...
 • 人形師

  [ にんぎょうし ] n Thợ làm búp bê/thợ làm rối (人)を操る人形師 :thợ điểu khiển (ai) như con rối 操り人形師 :người...
 • 人形使い

  Mục lục 1 [ にんぎょうつかい ] 1.1 n 1.1.1 Diễn viên múa rối/người điều khiển con rối 2 [ にんぎょうづかい ] 2.1 n...
 • 人形回し

  [ にんぎょうまわし ] n Diễn viên múa rối/người điều khiển con rối
 • 人形芝居

  [ にんぎょうしばい ] n Buổi trình diễn múa rối
 • 人形遣い

  [ にんぎょうつかい ] n Diễn viên múa rối/người điều khiển con rối マペット人形遣い :diễn viên điều khiển con...
 • 人影

  Mục lục 1 [ じんえい ] 1.1 n 1.1.1 cái bóng của người/linh hồn/tâm hồn 2 [ ひとかげ ] 2.1 n 2.1.1 cái bóng của người/linh...
 • 人影を認める

  [ ひとかげをみとめる ] exp dựng lên hình ảnh (của ai đó)
 • 人体

  Mục lục 1 [ じんたい ] 1.1 n 1.1.1 thân thể của người/cơ thể của người 1.1.2 thân hình 1.1.3 cơ thể 2 [ にんてい ] 2.1...
 • 人徳

  Mục lục 1 [ じんとく ] 1.1 n 1.1.1 nhân đức 2 [ にんとく ] 2.1 n 2.1.1 Nhân đức [ じんとく ] n nhân đức [ にんとく ] n...
 • 人待ち顔

  [ ひとまちがお ] n, adj-na khuôn mặt ngóng chờ/khuôn mặt chờ đợi 人待ち顔である :có khuôn mặt chờ đợi
 • 人心

  [ じんしん ] n nhân tâm
 • 人心地

  [ ひとごこち ] n Sự ý thức 人心地がつく :có ý thức/gắn với ý thức やっと人心地がついた. :Cuối cùng thì...
 • 人別

  [ にんべつ ] n Từng người/đầu người (thường dùng trong điều tra dân số) 個人別に療法を合わせる :Liệu pháp chữa...
 • 人刺

  [ じんさし ] n thịt người
 • 人を助ける

  [ ひとをたすける ] n cứu nhân
 • 人品

  [ じんぴん ] n nhân phẩm
 • 人員

  [ じんいん ] n nhân viên
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top