Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
Live Searches
 • Từ điển Nhật - Việt

登録簿

Mục lục

[ とうろくぼ ]

n

Thư mục/ sổ đăng ký
登録簿から除外される :bị loại khỏi sổ đăng kí
sổ đăng ký

Kinh tế

[ とうろくぼ ]

sổ đăng ký [register]
Category: Ngoại thương [対外貿易]

Tin học

[ とうろくぼ ]

thư mục/bảng kiểm kê [directory/inventory]

Thuộc thể loại

Các từ tiếp theo

 • 登録簿トン数

  Kinh tế [ とうろくぼとんすう ] trọng tải đăng ký [register tonnage] Category : Ngoại thương [対外貿易]
 • 登録証明書

  Kinh tế [ とうろくしょうめいしょ ] giấy chứng đăng ký (tàu biển) [certificate of registry] Category : Ngoại thương [対外貿易]
 • 登録証明書(船)

  [ とうろくしょうめいしょ(せん) ] n giấy chứng nhận đăng ký (tàu biển)
 • 登録識別子

  Tin học [ とうろくしきべつし ] tên đăng kí [registration-identifier]
 • 登録集原文

  Tin học [ とうろくしゅうげんぶん ] văn bản thư viện [library text]
 • 登録集名

  Tin học [ とうろくしゅうめい ] tên thư viện [library-name]
 • 登録機関

  Mục lục 1 [ とうろくきかん ] 1.1 vs 1.1.1 cơ quan đăng ký 2 Kinh tế 2.1 [ とうろくきかん ] 2.1.1 cơ quan đăng ký [registrar]...
 • 登録済

  [ とうろくずみ ] n đã đăng ký 登録済みのマスコミ関係者_名によって行われる取材 :bài phóng sự được tiến...
 • 登録済みアクセス

  Tin học [ とうろくずみアクセス ] truy cập đã đăng kí [registered access]
 • 登録所有者識別子

  Tin học [ とうろくしょゆうしゃしきべつし ] tên chủ đăng ký [registered owner identifier]

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Individual Sports

1.742 lượt xem

Bikes

724 lượt xem

The Baby's Room

1.407 lượt xem

The Family

1.411 lượt xem

Cars

1.977 lượt xem

The Supermarket

1.142 lượt xem

Outdoor Clothes

232 lượt xem

Restaurant Verbs

1.400 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
 • 13/09/21 12:44:11
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám...
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám ơn các anh chị!

  Xem thêm.
  • PBD
   2 · 14/09/21 08:17:25
  • rudess
   0 · 14/09/21 10:51:22
 • 11/09/21 06:41:21
  Mọi người cho em hỏi câu này dịch ra nghĩa là gì thế ạ?
  "Selling out soon! First come first serve! This isn't something casual like grocery shopping"
  • Bibi
   2 · 11/09/21 09:24:13
  • PBD
   1 · 14/09/21 08:24:08
Loading...
Top