Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

組合員

Kinh tế

[ くみあいいん ]

hội viên (hội buôn) [partner]

Thuộc thể loại

Các từ tiếp theo

 • 組始端

  Tin học [ くみしたん ] vị trí ký tự đầu tiên trong dãy [first character position of line]
 • 組上り濃度

  Tin học [ くみあがりのうど ] màu in nghệ thuật [typographic color]
 • 組む

  Mục lục 1 [ くむ ] 1.1 v5m 1.1.1 xoắn 1.1.2 lắp ghép [ くむ ] v5m xoắn lắp ghép 手で組む: lắp ghép bằng tay 長時間取り組む(仕事などに):...
 • 組立

  Kỹ thuật [ くみたて ] sự lắp ráp [assembling]
 • 組立て

  Tin học [ くみたて ] lắp ráp [reassembling]
 • 組立て工

  [ くみたてこう ] n người lắp ráp 組立て工程 :công đoạn lắp ráp
 • 組立て工場

  [ くみたてこうじょう ] n nhà máy lắp ráp
 • 組立て住宅

  [ くみたてじゅうたく ] n nhà lắp ghép
 • 組立てる

  Mục lục 1 [ くみたてる ] 1.1 vs 1.1.1 ráp lại 1.1.2 ráp 1.1.3 cấu tạo [ くみたてる ] vs ráp lại ráp cấu tạo
 • 組立ジグ

  Kỹ thuật [ くみたてジグ ] gá lắp ráp [assembly jig]

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

At the Beach I

1.817 lượt xem

The Supermarket

1.142 lượt xem

The Baby's Room

1.407 lượt xem

A Workshop

1.838 lượt xem

The Living room

1.303 lượt xem

Seasonal Verbs

1.316 lượt xem

Outdoor Clothes

232 lượt xem

Describing Clothes

1.036 lượt xem

Restaurant Verbs

1.400 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 21/09/21 11:28:10
  Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
  • Bibi
   0 · 21/09/21 01:47:55
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
 • 13/09/21 12:44:11
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám...
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám ơn các anh chị!

  Xem thêm.
  • PBD
   2 · 14/09/21 08:17:25
  • rudess
   0 · 14/09/21 10:51:22
Loading...
Top