Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

配当金の支払い

Kinh tế

[ はいとうきんのしはらい ]

cổ tức đã trả [Dividends paid (US)]
Category: Tài chính [財政]

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 配当金支払証

  Kinh tế [ はいとうきんしはらいしょう ] phiếu cổ tức [dividend warrant] Category : Ngoại thương [対外貿易]
 • 配信

  Mục lục 1 Tin học 1.1 [ はいしん ] 1.1.1 gửi tin [delivery] 1.2 [ はっしん ] 1.2.1 gửi tin [to send/to transmit/to provide] Tin học...
 • 配信報告

  Tin học [ はいしんほうこく ] báo cáo gửi [delivery report]
 • 配信報告エントリ

  Tin học [ はいしんほうこくエントリ ] mục báo cáo đã gửi [delivered-report entry]
 • 配信不能

  Tin học [ はいしんふのう ] không thể gửi [non-delivery]
 • 配信不能通知

  Tin học [ はいしんふのうつうち ] thông báo không gửi được [non-delivery notification]
 • 配信不能通知の抑止

  Tin học [ はいしんふのうつうちのよくし ] ngăn chặn thông báo không gửi [prevention of non-delivery notification]
 • 配信保留

  Tin học [ はいしんほりゅう ] duy trì việc gửi [hold for delivery]
 • 配信メッセージエントリ

  Tin học [ はいしんメッセージエントリ ] mục thông điệp đã gửi [delivered-message entry]
 • 配信証明

  Tin học [ はいしんしょうめい ] bằng chứng của việc gửi [proof of delivery]
 • 配信通知

  Tin học [ はいしんつうち ] thông báo việc gửi [delivery notification]
 • 配信期限指定

  Tin học [ はいしんきげんしてい ] chỉ định thời hạn gửi [latest delivery designation]
 • 配信時刻表示

  Tin học [ はいしんじこくひょうじ ] biểu thị thời gian gửi [delivery time stamp indication]
 • 配列

  Mục lục 1 [ はいれつ ] 1.1 n 1.1.1 sự xếp hàng 2 Tin học 2.1 [ はいれつ ] 2.1.1 mảng [array (e.g. in programming languages)] [ はいれつ...
 • 配列する

  Mục lục 1 [ はいれつ ] 1.1 vs 1.1.1 xếp hàng 2 [ はいれつする ] 2.1 vs 2.1.1 dàn [ はいれつ ] vs xếp hàng 順序に配列する:...
 • 配列名

  Tin học [ はいれつめい ] tên mảng [array name]
 • 配列ポインタ

  Tin học [ はいれつポインタ ] con trỏ mảng [array pointer]
 • 配列分割

  Tin học [ はいれつぶんかつ ] phân chia mảng [array partitioning]
 • 配列値

  Tin học [ はいれつち ] giá trị mảng [array-valued]
 • 配列要素

  Tin học [ はいれつようそ ] phần tử mảng [array element]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/05/24 02:10:33
  Mọi người cho mình hỏi: typology of people trong đoạn này là gì thế nhỉ: The establishment of a typology of people, property and economic activities affected by the project, the pre-assessment of relocation schemes, compensation budgets for losses, and the establishment of suitable proposals for the restoration of the economic activities of affected persons;
  Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
  bolttuthan đã thích điều này
  • rungvn
   0 · 03/06/24 01:20:04
 • 01/02/24 09:10:20
  Rừng ít người vô nhỉ, nhưng trong bài viết của em thống kê thì lượng view đọc bài lúc nào R cũng đứng đầu á, thậm chí còn kéo dài liên tục, đều đặn ^^ Lạ nhỉ
  Huy Quang, Bear Yoopies2 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 3 bình luận
  • Ngocmai94ent
   1 · 24/04/24 08:11:15
  • Thienn89_tender
   0 · 26/05/24 10:27:33
 • 26/12/23 03:32:46
  Đọc chơi bài viết mới của em cho chuyến đi thiện nguyện với Nhóm CNYT giữa tháng 12/2023 này. Mới phần 1, em sẽ viết tiếp phần 2 ạ (to be continued) https://discover.hubpages.com/travel/book-trips-lai-chau-vietnam-chu-nhat-yeu-thuong-part-1
  Tây Tây, Huy Quang1 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 2 bình luận
 • 05/01/24 12:56:26
  Hế lô thần dân cũ của R
  hanhdang đã thích điều này
  Xem thêm 7 bình luận
  • Mèo Méo Meo
   0 · 15/01/24 09:06:03
   4 câu trả lời trước
   • Mèo Méo Meo
    Trả lời · 1 · 19/01/24 11:34:27
  • Bear Yoopies
   0 · 20/01/24 09:12:20
 • 19/08/23 05:15:59
  Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không
  • Bói Bói
   0 · 05/09/23 09:19:35
   4 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:52:18
  • Huy Quang
   0 · 15/09/23 09:01:56
   2 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:46:42
Loading...
Top