Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

[ きじ ]

n

gà lôi/chim trĩ

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 雉子

  [ きじ ] n gà lôi/chim trĩ 雉子も鳴かずば打たれまい: nếu chim trĩ không gáy thì sẽ không bị đánh (giữ im lặng là an...
 • 蛋白質

  [ たんぱくしつ ] n chất đạm 加水分解された蛋白質 :Chất đạm được phân giải thành nước. インスリン感受性リン蛋白質 :Chất...
 • Mục lục 1 [ ひな ] 1.1 n 1.1.1 gà con 2 [ ひよこ ] 2.1 n 2.1.1 gà con [ ひな ] n gà con 口を雛鳥の餌いっぱいにして飛んでくる :~bay...
 • 雛人形

  [ ひなにんぎょう ] n Con búp bê
 • 雛祭

  [ ひなまつり ] n ngày lễ của các bé gái 雛祭り :Lễ hội dành cho các bé gái Ghi chú: ngày lễ búp bê được tổ chức...
 • 雛罌粟

  [ ひなげし ] n, uk Cây thuốc phiện đỏ
 • 雛菊

  [ ひなぎく ] n Hoa cúc
 • 雛鳥

  [ ひなどり ] n Gà con 口を雛鳥の餌いっぱいにして飛んでくる :Bay đến với đầy miệng thức ăn cho gà con
 • Mục lục 1 [ すずめ ] 1.1 n 1.1.1 se sẽ 1.1.2 sẻ 1.1.3 chim sẻ [ すずめ ] n se sẽ sẻ chim sẻ
 • [ かえる ] n con ếch/ếch あふれかえるほどの失業者の数: số người thất nghiệp nhiều hơn cả ếch lúc trời mưa アハハ!おかしいや!パパ、かえるみたい:...
 • 蛙の肉

  [ かえるのにく ] n thịt ếch
 • 蛙跳び

  [ かえるとび ] n trò nhảy ngựa
 • 蛙泳ぎ

  [ かえるおよぎ ] n lội ếch
 • [ つう ] n bức 政界の情報通 :Nhà phê bình chính trị 学校に通いながらアルバイトをする :vừa đi học vừa đi...
 • 通じる

  Mục lục 1 [ つうじる ] 1.1 v1 1.1.1 tinh thông 1.1.2 hiểu rõ (đối phương) 1.1.3 dẫn đến [ つうじる ] v1 tinh thông 斎藤先生はアメリカの政治を通じている。:...
 • 通し矢

  [ とおしや ] n Sự bắn cung tầm xa
 • 通し番号

  Mục lục 1 [ とおしばんごう ] 1.1 n 1.1.1 Số hiệu seri/số liên tiếp 2 Tin học 2.1 [ とおしばんごう ] 2.1.1 số sản xuất...
 • 通し運賃

  Kinh tế [ とおしうんちん ] cước suốt [through freight] Category : Ngoại thương [対外貿易]
 • 通し運送

  Mục lục 1 [ とおしうんそう ] 1.1 v1 1.1.1 liên vận quốc tế 2 Kinh tế 2.1 [ とおしうんそう ] 2.1.1 liên vận [through carriage]...
 • 通し運送用車両

  Kinh tế [ とおしうんそうようしゃりょう ] toa liên vận [through carriage] Category : Ngoại thương [対外貿易]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top