Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Viết tắt

Gal-1

 1. Galectin-1 - also GAL1

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • Gal-1-P

  Galactose-1-phosphate - also Gal-1P
 • Gal-3

  Galectin-3 - also Gal3
 • Gal-9

  Galectin-9
 • Gal-BSA

  Galactosylated bovine serum albumin - also GalBSA
 • Gal-C

  Galactocerebroside - also GalC, GC and GalCer
 • Gal-T

  Galactosyltransferase - also GalTase, GT, GalT and GTase
 • Gal-cer

  Galactosylceramide - also GalCer, GalC and GC
 • Gal-lectin

  Galactose-adherence lectin
 • Gal/min

  Gallons per minute - also GPM, g.p.m. and Gal.Min.
 • Gal3

  Galectin-3 - also Gal-3
 • GalA

  Galacturonic acid Guidance and Learner Autonomy Geoscience Airborne Laser Altimeter
 • GalAGs

  Galactosaminoglycans
 • GalBSA

  Galactosylated bovine serum albumin - also Gal-BSA
 • GalCe

  Galactocerebrosides - also GC
 • GalCer

  Galactocerebroside - also GalC, GC and Gal-C Galactosylceramide - also GalC, GC and gal-cer Galactosylceramides - also GalCers
 • GalCers

  Galactosylceramides - also GalCer
 • GalM

  Galactose mutarotase Groningen Active Living Model GENERAL ALUMINUM CORP.
 • GalN

  Galactosamine - also Gal GALEN HOLDINGS PLC
 • GalNAc

  Galactose/N-acetylgalactosamine
 • GalNAc-GD1a

  Ganglioside N-acetylgalactosaminyl GD1a
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top