Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Viết tắt

HIRO

 1. Health Insurance Regional Office

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • HIRP

  Hyperthermic isolated regional perfusion Harpoon imaging infrared program
 • HIRRLS

  High Resolution Research Limb Sounder
 • HIRRV

  Hirame rhabdovirus - also HRV
 • HIRS

  High-resolution Infrared Sounder Health Information Resources Service High Infrared Radiometer Sounder High-irradiance responses - also HIR Health Information...
 • HIRS-1

  Human insulin receptor substrate-1
 • HIRS/2

  HIGH RESOLUTION INFRARED RADIATION SOUNDER - also HIRS, HIRS/2I and HIRS/3
 • HIRS/2I

  HIGH RESOLUTION INFRARED RADIATION SOUNDER - also HIRS, HIRS/2 and HIRS/3
 • HIRS/3

  HIGH RESOLUTION INFRARED RADIATION SOUNDER - also HIRS, HIRS/2 and HIRS/2I
 • HIRS/MSU

  High Resolution Infrared Sounder/Microwave Sounding Unit
 • HIRSS

  Hover IR Suppressor System
 • HIRT

  High Reynolds Number Tunnel
 • HIRTA

  HereInafter Referred To As
 • HIRTAS

  High Intensity Radio Transmitters
 • HIRTF

  Health Insurance Reform Task Force
 • HIRU

  Health Information Research Unit
 • HISA

  Headquarters and Installation Support Activity Headquarters Installation Support Activity Health Informatics Society of Australia Ltd. Hierarchical Intelligent...
 • HISAC

  High speed airdrop container
 • HISAM

  Hierarchical Indexed Sequential Access Method Hardware Initiated Stand Alone Memory High Altitude Surface-to-Air Missile
 • HISB

  Healthcare Informatics Standards Board Health Informatics Standards Board
 • HISDG

  HCFA Information Systems Development Guide
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top