Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Viết tắt

Rvedp

 1. Right ventricular end diastolic pressure
 2. RV end-diastolic pressure

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • Rvf

  Right ventricular failure Rift Valley fever Rectovaginal fistula Residual Volume Fraction Right visual field Rectovaginal fistulae Right ventricular function...
 • Rvi-

  Reduced virulence - also RV
 • Rvot

  RV outflow tract Right ventricular outflow tract - also RVOFT Right ventricle outflow tract
 • Rvoto

  Right ventricular outflow tract obstruction
 • Rvswi

  Right ventricular stroke work index RV stroke work index
 • RwFr

  Rwanda Franc
 • RxDSC

  Receive Data Station Controller - also RDSC
 • Rxn

  Reaction - also RT, RT-PCR, R and Reac
 • Rxrb

  Retinoid X receptor beta - also RXRbeta
 • Ry

  Rydberg Railway - also R, Rail and Railw Reactor-year Rosy Roux-en-Y reconstruction Royal Bank Of Canada - also RBC Required yearly Roux-en-Y Ryanodine...
 • RyR

  Ryanodine receptor gene Ryanodine receptor/channel Ryanodine receptors - also RyRs Ryanodine-sensitive Ca2+ release - also RsCR Ryanodine receptor Ryanodine...
 • RyR2

  Ryanodine receptor type 2 Ryanodine receptor 2
 • RyR3

  Ryanodine receptor type 3
 • RyRC

  Ryanodine receptor Ca2+ channel Ryanodine receptor Ca2+ channel Ryanodine receptor Ca2+ channel
 • RyRs

  Ryanodine receptors - also RyR Ryanodine-sensitive Ca release channels
 • Rzralpha

  Retinoid z receptor alpha
 • Rzrbeta

  Retinoid z receptor beta
 • S&F

  Store and Forward - also SAF, SF, S/F and St&F
 • S-1

  Subfragment 1 - also S1, SF1 and SF-1
 • S.

  Shilling - also Sh
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top