Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Viết tắt

Vir

 1. Virginia - also VA, V and Va.
 2. VIRGIN ISLANDS - also VI, VG, VGB, V.I. and U.S.V.I.

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • Viradel

  Virus adsorption-elution
 • Virtual Call

  Virtueller Anruf
 • Vis-NIR

  Visible-near-infrared
 • Vis5D

  Visualization of Five-Dimensional data
 • VisAD

  Visualization for Algorithm Development
 • Vit

  Vitamin - also V VAN KAMPEN HIGH INCOME TRUST Variety Index for Toddlers Vellore Institute of Technology Viral isolation technique Vishwakarma Institute...
 • VitD3

  Vitamin D3 - also VD, VD3, VITD and Vit D3
 • VitE

  Vicia tetrasperma Vitamin E - also vit e, VE and VIT-E
 • Vit a

  Vitamin a - also VA, VITA and V-A
 • Vit c

  Vitamin c - also VC, VIT-C and VitC
 • Vit e

  Vitamin e - also VE, VitE and VIT-E
 • Vit g

  Vitamin g
 • Vit k

  Vitamin k - also VK, VK(3) and VK2
 • Vit l

  Vitamin l
 • Vit m

  Vitamin m
 • Vl-NTS

  Ventrolateral nucleus of the solitary tract
 • VlNTS

  Ventrolateral nucleus of tractus solitarius
 • VlPAG

  Ventrolateral PAG Ventrolateral periaqueductal gray - also vPAG
 • VlPOA

  Ventrolateral preoptic area - also VLPO
 • Vldlr

  Very low density lipoprotein receptor - also VLDL-R VLDL receptor - also VLDL-R
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top