Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Việt - Anh

Giao thức quản lý mạng đơn

Điện tử & viễn thông

Nghĩa chuyên ngành

simple network management
giao thức quản mạng đơn giản
Simple Network Management Protocol (SNMP)
Giao thức quản mạng đơn giản [[]], phiên bản 2 (LEFT)
Simple Network Management Protocol version 2 (IETF) (SNMPV2)

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top