Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Anh

Hỗn nguyên

Thông dụng

Chaotic.
(Thời đại hỗn nguyên) Chaos.

Xem thêm các từ khác

 • Hồn nhiên

  tính từ, natural; unaffected
 • Hồn phách

  soul vital spirit; soul (as opposite to body)., sợ bạt cả hồn phách, to be frightened out of one's senses., hồn bay phách lạc, to be frightened...
 • Hôn phối

  (từ cũ; nghĩa cũ) marry.
 • Hôn phu

  (kc) betrothed, fiancé.
 • Hôn quân

  benighted king., bạo chúa hôn quân, brutal suzerains and benighted king.
 • Hỗn quân hỗn quan

  all jumbled up, all of a jumble.
 • Hơn thế nữa

  further, furthermore.
 • Hơn thiệt

  pros and cons
 • Hồn thơ

  poetic inspiration., hồn thơ lai láng, profuse poetic inspiration.
 • Hơn thua

  win or lose.
 • Hỗn thực

  (sinh học) omnivorous.
 • Hôn ước

  marriage pledge., marriage settlement.
 • Hồn vía

  như hồn phách
 • Hỗn xược

  arrogant, overbearing, insolent.
 • Hỏng ăn

  be deprived of something to eat, not be given to eat., (thông tục) fail to gain something, suffer losses., Đến chậm quá thì hỏng ăn đấy,...
 • Hồng bạch

  (thực) white rose.
 • Hỏng bét

  (thông tục) utterly unsuccessful, gone to the dogs., thôi mọi việc hỏng bét rồi, well, everything's gone bust.
 • Hồng bì

  wampee (cây).
 • Hóng chuyện

  listen with a gaping mouth., begin turning in the direction of the sound of talk, begin to take notice (nói về trẻ nhỏ)., Đi chơi đi đừng...
 • Hồng đào

  rosy; peach-coloured.
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top