Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Anh

Vi trọng lực

Mục lục

Điện tử & viễn thông

Nghĩa chuyên ngành

low gravity

Kỹ thuật chung

Nghĩa chuyên ngành

microgravity

Xem thêm các từ khác

 • Vi trùng

  microbe, germ, microbe, microbial, micro-germ
 • Vi tụ

  microcapacitor, homothetic
 • Vi tuyến

  parallel, microline, latitude, lutitude, parallax of latitude, parallel of latitude, đường tròn vi tuyến ( của mặt tròn xoay ), parallel circle,...
 • Vi tỷ trọng kế

  micropycnometer, giải thích vn : một tỷ trọng kế có dung lượng thay đôi từ 0.25 millilít đến 1.6 millilít và độ chính xác...
 • Chúng ta

  we, us (including person addressed), we
 • Nhiều tờ

  multivalent
 • Nhiều tốc độ

  multiple-speed, multispeed, động cơ nhiều tốc độ, multispeed motor
 • Nhiễu truyền tải điện

  conducted interference
 • Nhiều từ

  multi word
 • Nhiều vật

  many-body, bài toán hệ nhiều vật, many-body problem, bài toán nhiều vật, many-body problem, bài toán nhiều vật thể, many-body problem,...
 • Nhiều vẻ

  miscellaneous
 • Nhiều vị trí

  multioperator, multiple locations, multipoint, multiposition, chuyển mạch nhiều vị trí, multiposition switch, công tắc nhiều vị trí, multiposition...
 • Nhiều vỉa

  polylayer
 • Nhiễu vô cùng bé

  infinitesimal disturbance
 • Nhiễu vô cùng nhỏ

  infinitesimal disturbance
 • Nhiễu vô tuyến

  radio interence, radio interference, radio intervene, radio noise, radio-frequency heating, tạp nhiễu vô tuyến mặt trời, solar radio noise
 • Sập đổ

  crush, fail, fall in
 • Sắp hàng

  Động từ, align, stall, to line up, to stand in lines
 • Vỉa

  danh từ, area, bed, bedding, blanket, border, curb stone, delf, formation, joint, lamination, lay, layer, ledge, lode, measures, nappe, seam, sheet,...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top