Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Chân ý

(ít dùng) idée sincère

Xem thêm các từ khác

 • Chân đất

  Nu-pieds Cầu thủ bóng đá chân đất footballeurs nu-pieds
 • Chân đầu

  (động vật học) céphalopode
 • Chân đế

  (cơ khí, cơ học) base de sustentation
 • Chân đều

  (động vật học) isopode
 • Chân đốt

  (động vật học, từ cũ, nghĩa cũ) arthropode
 • Châu báu

  Objets précieux de grande valeur; joyau
 • Châu chấu

  (động vật học) locuste; sauterelle châu chấu đá voi c\'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer
 • Châu lệ

  (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) như châu lụy
 • Châu lị

  (từ cũ, nghĩa cũ) chef-lieu de district (district des régions montagneuses)
 • Châu lụy

  (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) larme; pleurs
 • Châu mai

  (quân sự) (thường lỗ châu mai) embrasure; créneau; (sử học) meurtrière, barbacane
 • Châu mục

  (từ cũ, nghĩa cũ) chef de district (district des régions montagneuses)
 • Châu ngọc

  Pierreries; joyaux (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) belles paroles
 • Châu phê

  (từ cũ, nghĩa cũ) rescrit royal
 • Châu quận

  (sử học) divisions administratives (sous la domination chioise)
 • Châu thành

  (từ cũ) ville Nhân dân châu thành population de la ville
 • Châu thổ

  Delta Châu thổ sông Cửu Long delta du Mékong
 • Châu trần

  (từ cũ, nghĩa cũ) mariage ép duyên châu trần forcer le mariage kết duyên châu trần conclure le mariage
 • Chây lười

  Xem trây lười
 • Chão chuộc

  (động vật học) như chẫu chuộc
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top