Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Chịu cứng

Ne pouvoir plus répliquer

Xem thêm các từ khác

 • Chịu cực

  Se résigner à supporter la misère
 • Chịu hàng

  (thông tục) se soumettre ; se déclarer vaincu ; mettre les pouces
 • Chịu khó

  Se donner la peine; prendre de la peine Chịu khó lao động se donner la peine de travailler chịu thương chịu khó se saigner aux quatres veines ;...
 • Chịu lãi

  S\'engager à payer l\'intérêt
 • Chịu lễ

  (tôn giáo) communier; recevoir le sacrement de l\'eucharistie
 • Chịu lỗ

  (thương nghiệp) consentir à faire des pertes
 • Chịu lỗi

  S\'avouer fautif (à l\'égard de quelqu\'un) Tôi xin chịu lỗi cùng anh je m\'avoue fautif à votre égard
 • Chịu lụy

  Se soumettre; se plier Tự xét yếu hơn nó đành chịu luỵ se sentant plus faible , il a d‰ se soumettre
 • Chịu lửa

  Apyre; réfractaire Gạch chịu lửa brique réfractaire (thực vật học) pyrophyte
 • Chịu nhịn

  Résigné Người vợ chịu nhịn une femme résignée
 • Chịu non

  (đánh bài, đánh cờ) se déclarer perdant avant la fin du pari
 • Chịu phép

  Se déclarer impuissant; s\'avouer incapable Trong những điều kiện như thế tôi xin chịu phép thôi dans ces conditions , je me déclarerais...
 • Chịu tang

  Organiser la cérémonie de la mise des vêtements de deuil; porter le deuil (de ses parents...)
 • Chịu tho

  (tiếng địa phương, khẩu ngữ) se déclarer vaincu
 • Chịu thua

  S\'avouer vaincu; céder le terrain; le céder à (quelqu\'un); mettre pavillon bas (devant quelqu\'un)
 • Chịu trống

  Se faire couvrir (en parlant des oiseaux de basse-cour)
 • Chịu tải

  Porteur Bánh chịu tải roues porteuses
 • Chịu tốt

  (từ cũ, nghĩa cũ) se soumettre entièrement Cớ sao chịu tốt một bề pourquoi se soumettre entièrement , sans broncher
 • Chịu tội

  Accepter un châtiment Nếu tôi sai lời tôi xin chịu tội si je manquais à ma parole , j\'accepterais volontiers un châtiment
 • Chịu đòn

  Recevoir une rossée
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top