Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

S'écarter

Xem thêm các từ khác

 • libidineux; lubrique, (động vật học) bouc; chèvre, chuồng dê, chèvrerie
 • tante (petite soeur de sa mère), (từ cũ, nghĩa cũ) femme de second rang de son père, vous (quand on s'adresse à une petite soeur de sa mère ou...
 • Dì hai

  (từ cũ, nghĩa cũ) deuxième femme de son père
 • Dìm

  xem gim
 • Dìu dặt

  (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) se succéder
 • Dím

  (động vật học) (cũng nói nhím) porc-épic
 • Dính

  coller; s'agglutiner; adhérer; prendre, gluant; adhésif, dinh dính, (redoublement; sens atténué) légèrement gluant; légèrement adhésif
 • Díu

  (cũng nói nhíu) plisser; froncer, se superposer
 • lacs; lacet; collet (pour prendre certains animaux), sonder, Épier; guetter; détecter, s'amener discrètement, collationner
 • Dòm

  regarder à travers (une fente ou un trou), regarder par curiosité
 • Dòng

  ligne, fil; cours; courant, file, (tôn giáo) ordre, (sinh vật học, sinh lý học) phylum, faire descendre (une corde); (hàng hải) filer
 • (thực vật học) rhamnoneuron
 • Dóa

  (tiếng địa phương, ít dùng) colère (xem nổi dóa)
 • Dóm

  (tiếng địa phương) allumer
 • Dón

  se grumeler
 • proéminent
 • Dông

  orage
 • Dõi

  targette, lignée, suivre, (từ cũ, nghĩa cũ) successif
 • Dõi dõi

  (từ cũ, nghĩa cũ) continuellement
 • Dõng

  (từ cũ, nghĩa cũ) (cũng nói lính dõng) milicien (de la haute région du nord-viêtnam)
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top