Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Hổi

Tout (chaud)

Xem thêm các từ khác

 • Hổng

  creux; vide; lacunaire; lacuneux, géode
 • Hỗ tương

  réciproque
 • Hỗn

  impoli; insolent
 • Hộ

  foyer; feu, civil, aider, défendre; protéger
 • Hộ giá

  (từ cũ, nghĩa cũ) escorter le roi (pour le protéger)
 • Hộ khẩu

  habitants d'un foyer, État civil d'un foyer
 • Hộ lí

  (y học) garde-malade
 • Hộ sinh

  (y học) relatif aux accouchements, nhà hộ sinh, maternité
 • Hộ thân

  se défendre, se servir comme viatique
 • Hộc

  (khoa đo lường, từ cũ, nghĩa cũ) mesure de dix boisseaux, (tiếng địa phương) tiroir; rayon, pousser un grognement; grommeler, rejeter par...
 • Hội

  association; ligue; cercle; cénacle; confrérie; congrégation; société, fête; gala, se réunir; s'assembler, réunir, (đánh bài, đánh cờ) partie,...
 • Hội diện

  se réunir; s'assembler
 • Hội họp

  se réunir
 • Hội sinh

  (sinh vật học, sinh lý học) commensalisme
 • Hội thi

  festival de compétition
 • Hội thảo

  colloque; séminaire
 • Hội thẩm

  (luật học, pháp lý) assesseur
 • Hội trưởng

  président (d'une association, d'une amicale, d'une société, d'un cercle...)
 • Hội đồng

  conseil; commission; assemblée; réunion; jury
 • Hội ẩm

  (từ cũ, nghĩa cũ) se réunir pour boire de l'alcool
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top