Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Lởn vởn

Rôder
Tournailler
Những ý nghĩ lạ lùng lởn vởn trong óc
des idées étranges tournaillent dans son esprit

Xem thêm các từ khác

 • Lỡ bước

  Se tromper de chemin (nghĩa bóng) se trouver dans une situation difficile
 • Lỡ duyên

  Dont l\'amour est rompu
 • Lỡ dịp

  Manquer l\'occasion
 • Lỡ hẹn

  Manquer à un rendez-vous; manquer à sa promesse
 • Lỡ lầm

  Như lầm lỡ
 • Lỡ lời

  Laisser échapper par inadvertance une parole déplacée
 • Lỡ mồm

  Như lỡ lời
 • Lỡ thì

  Avancer en âge et ne pouvoir se marier; monter en graine
 • Lỡ vận

  Manquer sa vie Một nhân tài lỡ vận un talent qui a manqué sa vie
 • Lỡ độ đường

  Manquer du nécessaire à mi-chemin Giúp đỡ người lỡ độ đường aider les voyageurs qui manquent du nécessaire à mi-chemin
 • Lợi lộc

  This word is being added into dictionary
 • Lợi mật

  (y học) cholérétique
 • Lợi nhuận

  Profit
 • Lợi niệu

  (y học) diurétique
 • Lợi quyền

  (ít dùng) droit et profit
 • Lợi suất

  Taux d\'intérêt
 • Lợi sữa

  (y học) galactagogue
 • Lợi tiểu

  (y học) như lợi niệu
 • Lợi tức

  Revenu; intérêt Thuế lợi tức impôt sur le revenu
 • Lợi ích

  Intérêt; bienfait; avantage Vì lợi ích nhân dân dans l\'intérêt du peuple Lợi ích của khoa học les bienfaits de la science Lợi ích...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top