Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Lao màn

Tringle de moustiquaire

Xem thêm các từ khác

 • Lao móc

  Harpon
 • Lao nhao

  Avec affolement et en désordre Trẻ con lao nhao chạy tới des enfants y accourent avec affolement et en désordre
 • Lao phiền

  Être dans la peine
 • Lao tâm

  Fatigue intellectuelle lao tâm khổ tứ se fatiguer en s\'absorbant dans les réflexions
 • Lao tù

  Prison; bagne; geôle; pénitencier
 • Lao xao

  Tumultueux đám đông lao xao la foule tumultueuse tiếng lao xao tumulte ; vacarme ; brouhaha ; tohu-bohu
 • Lao đao

  Chancelant Dur; plein de difficultés Cuộc sống lao đao une vie plein de difficultés Bouleversé Lòng những lao đao se sentir tout bouleversé
 • Lao đầu

  Se lancer tête baissée Lao đầu vào công việc se lancer tête baissée dans le travail
 • Lao động

  Travail Travailler Travailleur Lao động tiên tiến travailleur modèle liệu pháp lao động (y học) ergothérapie lao động thặng dư surtravail...
 • Lau

  (thực vật học) roseau à flèches Essuyer; nettoyer; torcher Lau bát đĩa essuyer la vaisselle Lau nhà nettoyer la maison Lau đĩa torcher les...
 • Lau chau

  Précipité Dáng đi lau chau démarche précipité
 • Lau chùi

  Essuyer; nettoyer
 • Lau lách

  Roseaux
 • Lau láu

  Avec loquacité Nói lau láu parler avec loquacité
 • Lau nhau

  À peu près de même taille (en parlant des petits enfants) Một đám trẻ con lau nhau un groupe d\'enfants à peu près la même taille
 • Lau sậy

  Roseaux
 • Lay

  Secouer; agiter; hocher Gió lay cành le vent agite les branches Lay rụng táo hocher les jujubes
 • Lay-ơn

  (thực vật học) gla…eul
 • Lay chuyển

  Secouer; ébranler Lay chuyển quyền lực của ai secouer l autorité de quelqu un Lay chuyển một chế độ ébranler un régime không gì...
 • Lay lay

  Xem láy
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top