Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Nói lẫn

(y học) paralalie

Xem thêm các từ khác

 • Nói lắp

  Bégayer người nói lắp bègue
 • Nói lếu

  Dire des bêtises nói lếu nói láo nói láo nói láo
 • Nói lịu

  Như nói nhịu
 • Nói lọn

  Dire par erreur; faire des méprises en paroles
 • Nói lối

  (sân khấu) style de conversation propre au théâtre classique
 • Nói lớ

  Avoir un accent
 • Nói lửng

  Parler avec réticence
 • Nói mát

  User de propos aigres-doux
 • Nói mép

  Parler du bout des lèvres
 • Nói mê

  Parler en rêve (y học) somniloquie
 • Nói mò

  Parler au hasard ăn ốc nói mò parler sans fondement
 • Nói móc

  Lancer des allusions caustiques
 • Nói mỉa

  Ironiser
 • Nói ngang

  Dire des paroles qui entravent une discussion
 • Nói ngoa

  Entacher la réalité
 • Nói ngọng

  (y học) idioglossie; dyslalie
 • Nói ngọt

  Dire des paroles doucereuses nói ngọt lọt đến xương on prend plus de mouches avec le miel qu\'avec du vinaigre
 • Nói nhăng

  Parler sottement; dire des bêtises nói nhăng nói cuội (sens plus fort)
 • Nói nhảm

  Dire des bêtises; parler à tort et à travers
 • Nói nhịu

  Prononcer un mot pour un autre; faire un lapsus Nó nói nhịu il a fait un lapsus; la langue lui a fourché
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top