Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Nhảy phốc

(thông tục) sauter d'un bond sur
Accéder d'un bond à (un poste important)

Xem thêm các từ khác

 • Nhảy quẩng

  Gambader (en parlant surtout des quadrupèdes)
 • Nhảy rào

  (thể dục thể thao) course de haies
 • Nhảy sào

  (thể dục thể thao) saut à la perche vận động viên nhảy sào perchiste
 • Nhảy tót

  S\'élancer d\'un bond sur
 • Nhảy vọt

  Faire un bond; prendre un grand essor Sản xuất nhảy vọt la production fait bond bước nhảy vọt bond
 • Nhảy xa

  (thể dục thể thao) saut en longueur
 • Nhảy xổ

  Se précipiter sur; se jeter sur; se ruer sur; fondre sur Nhảy xổ vào đối thủ fondre sur son adversaire
 • Nhảy ô

  Marelle (jeux des enfants)
 • Nhảy đầm

  (từ cũ, nghĩa cũ) danser
 • Nhấc bổng

  Soulever au dessus du sol Nhấc bổng soulever aisément
 • Nhấc que

  Chơi nhấc que jouer aux jonchets
 • Nhấm nháy

  Fire signe en clignant
 • Nhấm nhẳng

  Parler en maugréant Flotter dans l\'indécision; demeurer indécis Nói dứt khoát đi đừng nhấm nhẳng nữa tranchez le mot ne flottez plus...
 • Nhấm nhứ

  (ít dùng) hésiter; rester hésitant
 • Nhấn lệch

  (âm nhạc) syncope
 • Nhấn mạnh

  Appuyer; insister; mettre en relief; mettre l\'accent sur; souligner Nhấn mạnh vào một điểm insister (appuyer) sur un point Nhấn mạnh tầm...
 • Nhấp giọng

  S\'humecter le gosier (en buvant un peu d\'eau)
 • Nhấp nha nhấp nháy

  Xem nhấp nháy
 • Nhấp nha nhấp nhổm

  Xem nhấp nhổm
 • Nhấp nhem

  Faible et intermittent ánh đuốc nhấp nhem lueur faible et intermittente d\'une torche
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top