Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Phân hoạch

(toán học) partition

Xem thêm các từ khác

 • Phân hình

  (toán học) méromorphe Hàm phân hình fonction méromorphe
 • Phân hạch

  (vật lý học) fission nucléaire
 • Phân hạng

  Classifier
 • Phân hệ

  Sous système
 • Phân họ

  (sinh vật học, sinh lý học) sous famille
 • Phân hội

  Filiale d\'une association
 • Phân hủy

  Être décomposé; décomposer
 • Phân hữu cơ

  (nông nghiệp) engrais organique
 • Phân ka li

  (nông nghiệp) engrais potassique
 • Phân khoa

  Section (de faculté)
 • Phân khoáng

  (nông nghiệp) engrais minéral
 • Phân khu

  District
 • Phân kì

  (từ cũ, nghĩa cũ) se séparer (lí, toán) diverger (lí, toán) divergent Tia phân kì rayons divergents Thấu kính phân kì lentille divergents...
 • Phân li

  Se séparer Dissocier Phân li một chất dissocier un corps (sinh vật học, sinh lý học) ségrégation; disjonction Phân li tính chất ségrégation...
 • Phân liệt

  Se diviser; se disjoindre Các đảng phái phân liệt les partis se sont divisés (ngôn ngữ học) disjonctif Liên từ phân liệt conjonction...
 • Phân loại

  Classifier cấp phân loại đơn vị phân loại taxon phép phân loại taxonomie hệ thống phân loại classification nhà phân loại taxonomiste
 • Phân loại học

  Systématique; toxologie nhà phân loại học taxologiste; taxologue
 • Phân lân

  (nông nghiệp) engrais phosphaté
 • Phân lèn

  (nông nghiệp) guano (recueilli dans les grottes)
 • Phân lũ

  Dériver les crues
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top