Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Quý cô

Mesdemoiselles

Xem thêm các từ khác

 • Quý danh

  Votre nom Xin cho biết quý danh veuillez donner votre nom
 • Quý giá

  Précieux; de valeur
 • Quý hoá

  Bon gentil Anh giúp tôi như thế thật là quý hoá c\'est bien gentil de votre part de m\'apporter cette aide
 • Quý hồ

  Pourvu que Sách gì cũng được quý hồ là sách hay n\'importe quel livre pourvu que ce soit intéressant
 • Quý khách

  Messieurs les hôtes Messieurs les clients
 • Quý mến

  Estimer; avoir de l\'estime pour Được quần chúng quý mến estimé du puplic; qui jouit de l\'estime du public Quý mến bạn avoir de l\'estime...
 • Quý nhân

  (từ cũ, nghĩa cũ) personnage de valeur; personne honorable Quý vật đãi quý nhân réserver les choses de valeur aux personnes de valeur
 • Quý phi

  Favorite du roi
 • Quý phái

  Aristocratie Aristocrate
 • Quý quyến

  (từ cũ, nghĩa cũ) votre (honorable) famille
 • Quý quốc

  (từ cũ, nghĩa cũ) Votre honorable pays
 • Quý thích

  (từ cũ, nghĩa cũ) famille maternelle du roi
 • Quý trọng

  Tenir en haute estime; avoir beaucoup d\'égards pour
 • Quý tướng

  Traits de physionomie qui dénotent de la distinction (du talent)
 • Quý tộc

  Noblesse Noble
 • Quý vật

  Objet précieux; chose précieuse
 • Quý ông

  Messieurs
 • Quých

  Nigaud; niais
 • Quýnh

  Fortement agité; bouleversé par la peur Mừng quýnh hors de soi de joie
 • Quýt

  Xem quýt
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top