Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Sức hút

(vật lý học) attraction.

Xem thêm các từ khác

 • Sức hấp dẫn

  (vật lý học) gravitation.
 • Sức học

  Degré de culture.
 • Sức khỏe

  Santé.
 • Sức kéo

  Traction.
 • Sức lao động

  Capacité de travail.
 • Sức lực

  Force; vigueur.
 • Sức mạnh

  Force. Sức mạnh quân sự của một nước force militaire d\'un pays.
 • Sức nặng

  Poids. Lời nó có sức nặng ses paroles qui ont du poids.
 • Sức sống

  Force vitale; vitalité. Vie. Văn phong đầy sức sống style plein de vie thuyết sức sống (sinh vật học, sinh lý học, triết) vitalisme.
 • Sức vóc

  Forces. Sức vóc là bao mà đòi làm việc đó de quelles forces disposes-tu pour faire ce travail?
 • Sức ép

  Pression. Gây sức ép đối với ai faire pression sur quelqu\'un. Effect de souffle (d\'une bombe).
 • Sức ì

  Inertie.
 • Sức điện động

  Force électromotrice.
 • Sức đẩy

  Poussée.
 • Sứt môi

  Qui a un bec-de-lièvre.
 • Sứt mẻ

  Ébréché. (nghĩa bóng) lésé; qui a subi une fissure. Tình bạn đã bị sứt mẻ amitié qui a subi une fissure.
 • Sứt sẹo

  Ébréché en pluisieurs endroits; ébréché.
 • Sừn sựt

  Xem sựt
 • Sừng hươu

  (thực vật học) kalanchoe lacinié.
 • Sừng sỏ

  Supérieur en son genre; juré. Tên bất lương sừng sỏ ma†tre juré Filou.
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top