Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Trăng khuyết

Premier quartier de la lune; dernier quartier de la lune

Xem thêm các từ khác

 • Trăng mật

  Lune de miel
 • Trăng trắng

  Légèrement blanc (xem trắng)
 • Trăng trối

  Xem trối trăng
 • Trĩ mũi

  (y học) punais; ozène; rhinite atrophiante; rhinite chronique fétide.
 • Trĩu trịt

  Chargé de. Cành trĩu trịt quả branche chargée de fruits.
 • Trơ khấc

  (khẩu ngữ) seul; esseulé. Mọi người đều đi để trơ khấc một mình nó tout le monde est parti, lui seul est resté. Bredouille. Nó...
 • Trơ mép

  (khẩu ngữ) bredouille.
 • Trơ mắt

  Réduit à regarder avec impuissance; resté impuissant trơ mắt ếch (sen plus fort).
 • Trơ thổ địa

  (khẩu ngữ) immobile; resté sans réaction; ne sachant que faire. Người ta mắng cho thế mà cứ ngồi trơ thổ địa ra on l\'attrape et...
 • Trơ tráo

  Effronté; impudent; déshonnête.
 • Trơ trẽn

  Impudique; éhonté. Nói dối trơ trẽn mensonge éhonté.
 • Trơ trọi

  Seul; solitaire; esseulé. Cảm thấy trơ trọi se sentir esseulé.
 • Trơ trụi

  Dénudé; dépouillé. Quả đồi trơ trụi une colline dénudée; Cành cây trơ trụi une branche dépouillée.
 • Trơ ì

  Inerte. Đầu óc trơ ì esprit inerte. Réfractaire. Trơ ì trước một ảnh hưởng réfractaire à toute influence
 • Trơn nhẫy

  Lisse et luisant.
 • Trơn tru

  Sans accroc; sans difficulté. Công việc tiến triển trơn tru les travaux progressent sans accroc. De fa�on coulante. Đọc trơn tru lire de...
 • Trơn trợt

  (địa phương) glissant.
 • Trơn tuột

  Très glissant; qui glisse aisément des mains. Con lươn trơn tuột anguille des marais qui glisse aisément des mains.
 • Trưa

  Midi. Giữa trưa en plein midi. Tard dans la matinée; tard. Ngủ dậy trưa se lever tard.
 • Trưa trật

  (khẩu ngữ) très tard dans la matinée.
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top