Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Nhật

.ini

Tin học

イニ

Xem thêm các từ khác

 • 100BASE-T

  ハンドレットベースティー
 • 100 cảnh quan nổi tiếng

  ひゃっけい - [百景] - [bÁch cẢnh]
 • 100 triệu

  おく - [億], dân số nhật bản đã hơn 100 triệu người.: 日本の人口は1億を超えている。
 • 10 mũ -3

  ミリ
 • 10 mũ -6

  マイクロ
 • 10 mũ 12

  ピコ
 • 10 mũ 2

  ヘクト
 • 10 mũ 6

  メガ
 • 10 mũ 9

  ナノ
 • 11

  イレブン, yêu cầu bảo vệ phá sản theo quy định tại chương 11: チャプター・イレブンに基づく破産保護を申請する,...
 • 123

  ワンツースリー
 • 12 chiếc

  ダース
 • 12 con giáp

  えと - [干支], tính theo con giáp,chị tuổi gì?: あなたの干支は何ですか。
 • 180 độ

  がらりと, がらり, ひゃくはちじゅうど - [百八十度] - [bÁch bÁt thẬp ĐỘ], cách suy nghĩ thay đổi 180 độ: 考え(方)ががらりと変わる。,...
 • 1 phút 20 giây

  いっぷんにじゅうびょう - [一分二十秒]
 • 20 độ C

  せっしにじゅうど - [摂氏20度]
 • 2DD

  ニーディーディー
 • 2HC

  ニーエイチシー
 • 2HD

  ニーエイチディー
 • 2 bức

  につう - [二通] - [nhỊ thÔng]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top