Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Nhật

6x86

Tin học

ロクペケハチロク

Xem thêm các từ khác

 • 7 ngày

  なのか - [七日], 7 ngày liên tục: 七日連続, sốt 7 ngày: 七日熱
 • 7 vị thần may mắn

  しちふくじん - [七福神]
 • 8-bit byte

  バイト
 • 80386

  サンハチロク
 • 95

  キューゴ, キュージューゴ
 • 98

  キュウジュウハチ, キューハチ
 • 9 chiếc

  ここのつ - [九つ]
 • 9 cái

  ここのつ - [九つ], mèo có 9 (cái) mệnh và con gái có 9 mệnh mèo: 猫には命が九つあり女は九猫分の命を持つ
 • 9 ngày

  ここのか - [九日], ngày mồng 9: 九日目, liên tục 9 ngày: 九日連続
 • A

  あら, a, đây là mỳ soba nhỉ, tôi không biết ăn nó như thế nào: あら、これがそばね。どうやって食べるか分からないわ,...
 • A-mi-ăng

  アスベスト, a-mi-ăng được mạ platin: 白金アスベスト, u trung biểu mô gây ra bởi a-mi-ăng: アスベストによって引き起こされる中皮腫
 • A-mô-ni-ắc

  アンモニア
 • A-na-lôc

  アナログ
 • A-sin

  アキレス
 • A-xit sulfuric đậm đặc

  のうりゅうさん - [濃硫酸] - [nỒng lƯu toan]
 • A-xê-tôn

  アセトン, cồn a-xê-tôn: アセトン・アルコール, chất gây mê a-xê-tôn: アセトン・クロロホルム, a-xê-tôn lạnh: 冷アセトン,...
 • A-xít HCl

  えんさん - [塩酸], axít hcl nồng độ cao: 高濃度の塩酸, axít hcl dễ bốc cháy: 発煙塩酸, bị thủy phân bởi axít hcl: 塩酸で加水分解する
 • A-xít xi-tric

  くえんさん - [枸櫞酸] - [cỬ duyÊn toan], くえんさん - [クエン酸], enzym mạch a-xít xi-tric: クエン酸回路酵素, lên men a-xít...
 • AAMT

  アジアたいへいようきかいほんやくきょうかい - [アジア太平洋機械翻訳協会] - [thÁi bÌnh dƯƠng cƠ giỚi phiÊn dỊch...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top