Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Việt - Nhật

Anh em

n

きょうだい - [兄弟]
cũng có khi anh em thân thích lại có quan hệ xấu: 兄弟、仲が悪いこともあるのよね
tôi đang đi du lịch cùng anh em của tôi: 私の兄弟と一緒に旅行しています
anh em cùng mẹ khác cha: 異父兄弟
anh em rể: 義理の兄弟
anh em cùng dòng máu (anh em ruột): 血を分けたの兄弟
cậu có bao nhiêu anh em?: あなたは何人兄弟がいますか?

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top