Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Nhật

Khai hoa

v

かいか - [開花] - [KHAI HOA]
Thời kỳ hoa nở (khai hoa): 開花時期

Các từ tiếp theo

 • Khai hoang

  かんたく - [干拓], かいこん - [開墾], かいこん - [開墾する], かいはつする - [開発する], khai hoang vịnh isahaya: 諌早湾干拓,...
 • Khai hải quan

  ぜいかんしんこく - [税関申告]
 • Khai khẩn

  かんたく - [干拓], かいこん - [開墾], かいこん - [開墾する], khai khẩn vịnh isahaya: 諌早湾干拓, vùng đất khai khẩn...
 • Khai khẩu

  くちをあける - [口を開ける]
 • Khai man

  ぎしょう - [偽証], bắt nhân chứng khai man trước toà: 証人に偽証させる, nghi ngờ ai đã khai man trước toà: (人)に偽証した容疑をかける,...
 • Khai man trước toà

  ぎしょう - [偽証], bắt nhân chứng khai man trước toà: 証人に偽証させる, nghi ngờ ai đã khai man trước toà: (人)に偽証した容疑をかける,...
 • Khai mạc

  オープン, オープニング, かいまく - [開幕], diễn văn khai mạc (opening speech): オープニング・スピーチ, đọc diễn văn...
 • Khai mỏ

  こうざんをかいはつする - [鉱山を開発する]
 • Khai phá

  かいはつする - [開発する], かいたく - [開拓する], かいか - [開花], かいたく - [開拓], かんたく - [干拓], những vùng...
 • Khai phát

  じゆうにする - [自由にする], かいはつする - [開発する]

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Energy

1.658 lượt xem

Vegetables

1.297 lượt xem

At the Beach I

1.817 lượt xem

Restaurant Verbs

1.400 lượt xem

Cars

1.977 lượt xem

Highway Travel

2.652 lượt xem

Construction

2.676 lượt xem

The Bathroom

1.526 lượt xem

Bikes

724 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 21/09/21 11:28:10
  Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
  • Bibi
   0 · 21/09/21 01:47:55
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
 • 13/09/21 12:44:11
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám...
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám ơn các anh chị!

  Xem thêm.
  • PBD
   2 · 14/09/21 08:17:25
  • rudess
   0 · 14/09/21 10:51:22
Loading...
Top